Bovenschoolse hoogbegaafdengroepen Leerplein055 maken reis ‘door het menselijke lichaam’

Geplaatst door op 24 oktober 2014

“Een vluchtroute uit het menselijk lichaam” en “Hersenen wat heb je er aan?”. Het project waar de hoogbegaafdengroepen van Leerplein055 (Groep 9) mee bezig zijn omvat een buitengewone reis door het menselijk lichaam. Het project van het menselijk lichaam is afkomstig van Corpus en is een van de vele projecten die in Groep 9 worden gedaan.

Leerplein055 verbetert transfer van plusklas naar klassensituatie

Geplaatst door op 3 juni 2014

Het vindplaatsonderzoek vindt plaats in het kader van het landelijke onderzoeksprogramma Talentenkracht. Vindplaatsen zijn scholen die een concrete bijdrage leveren aan de uitwerking van dit meerjarige programma door samen met een universitaire onderzoeksgroep naar boven te halen wat speerpunten zijn bij talentontwikkeling en wetenschap en techniek en hoe deze kernpunten het beste kunnen worden overgebracht