Bovenschoolse hoogbegaafdengroepen Leerplein055 maken reis ‘door het menselijke lichaam’

Geplaatst door op 24 oktober 2014

“Een vluchtroute uit het menselijk lichaam” en “Hersenen wat heb je er aan?”. Het project waar de hoogbegaafdengroepen van Leerplein055 (Groep 9) mee bezig zijn omvat een buitengewone reis door het menselijk lichaam. Het project van het menselijk lichaam is afkomstig van Corpus en is een van de vele projecten die in Groep 9 worden gedaan.

Leerplein055 verbetert transfer van plusklas naar klassensituatie

Geplaatst door op 3 juni 2014

Het vindplaatsonderzoek vindt plaats in het kader van het landelijke onderzoeksprogramma Talentenkracht. Vindplaatsen zijn scholen die een concrete bijdrage leveren aan de uitwerking van dit meerjarige programma door samen met een universitaire onderzoeksgroep naar boven te halen wat speerpunten zijn bij talentontwikkeling en wetenschap en techniek en hoe deze kernpunten het beste kunnen worden overgebracht

Hoogbegaafdengroep Leerplein055 wint ontmoeting met André Kuipers

Geplaatst door op 21 juni 2012

Groep 9, de meer- en hoogbegaafdengroepen van Leerplein055 uit Apeldoorn is eerste geworden met de laatste ‘missie’ van het project Ruimteschip Aarde van astronaut André Kuipers. De groep is voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Ruimtestation Groep 9’. De kinderen hebben een satelliet bedacht die het leven op aarde prettiger maakt. Ze hebben hiermee een exclusieve ontmoeting