Collega’s van bestuur aan het woord

Geplaatst door op vrijdag 10 juni 2022

‘Het leven van de meeste mensen wordt door toeval bepaald: het gaat zoals het gaat. Maar je krijgt pas voldoening als je een doel hebt in het leven.
We kunnen een revolutie beginnen als we weten waartegen we strijden. Maar om echte verandering te creëren moeten we weten waarvoor we strijden.‘
(Samen is beter, Simon Sinek 2016)

We hebben een periode achter ons liggen waarin we hebben gestreden tegen van alles. Tegen het harnas waar we in zaten met elkaar, tegen het gebrek aan zicht op onze organisatie, tegen het gebrek aan samenhang, tegen het gebrek aan kwaliteit op een aantal scholen. Kortom we hebben gestreden om het vuur te doven want onze organisatie stond in brand. Die strijd was intensief, soms goed, soms pijnlijk, soms vervelend, soms verdrietig en soms mooi. Het moest gebeuren. We kunnen nu zeggen dat we brandmeester zijn; we hebben het onder controle, we moeten nog nablussen, scherp blijven en onze aandacht er vol bij hebben. En we kunnen weer vooruit gaan kijken, waar willen we naar toe met onze organisatie? In plaats van strijden tegen kunnen we gaan strijden voor. Dat is toch een veel fijner vertrekpunt, ergens voor strijden, ergens voor gaan, waar we warm van worden, strijden voor ons gezamenlijke verlangen? Het is fijn dat hier ruimte voor begint te ontstaan. Het zal een vervolg gaan krijgen in het nieuwe schooljaar.

In de tussentijd hebben we een prachtige externe auditperiode achter de rug. Wat heeft dit veel inzicht opgeleverd voor ons allemaal. Tips en tops waar we wat mee kunnen en waar we ook ontzettend trots op zijn. Prachtig! Als het goed is, hebben de teams een stapeltjes Tony Chocoloney-repen gekregen. Dit als een kleine waardering voor jullie tomeloze inzet en betrokkenheid.

Op 23 mei jl. hebben we een onderwijsdag samen met de directeuren, intern begeleiders en de beleidsadviseurs van het bureau gehad. We hebben mooie gesprekken gevoerd in verschillende werkvormen waarbij onderling contact en verbinding centraal stond. In deze Binnenplein kun je hier meer over lezen.

Wat ook altijd veel tijd en aandacht vraagt is de formatieperiode. Het rond kunnen krijgen van de teams op de scholen is ieder jaar een hele exercitie. Maar we zijn blij dat de formatie voor volgend schooljaar is vastgesteld en bovenal zo goed als bemenst is. Mooi op tijd en iedereen blij, met ruimte voor groei en behoud van jong talent. In het verlengde hiervan kunnen we noemen dat de GMR positief kritisch heeft ingestemd met het bestuursformatieplan voor het komend schooljaar.

In deze Binnenplein ook een paar mooie berichten vanuit onze scholen uit de categorie sport, lezen, 40, vrijheid en een bericht over de sleuteloverdracht van het nieuwe schoolgebouw van De Marke. Auteurs, dank jullie wel. We zien voor de volgende Binnenplein graag weer berichten tegemoet. Zo hebben we De Horst al uitgedaagd voor een berichtje over hoe zij QR-codes inzetten in het onderwijs. ?

Jan Paul & Frederique

Collega’s van bestuur