Doel en visie

Geplaatst door op dinsdag 5 juli 2022

Door Frederique Oolbekkink en Jan Paul ten Brink

De afgelopen periode heeft veel informatie en resultaat opgeleverd in de vorm van herstel en in de vorm van bouwstenen voor de toekomst. Het komende schooljaar wordt een soort ‘tussenjaar’ of ‘brugjaar’ tussen afronding van herstel en totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleid voor de periode 2023-2027. Voor dit belangrijke jaar is het hoofddoel voor de scholen: ‘donkergroen en groeiend’. Donkergroen gaat over de onderwijskwaliteit en de onderwijsprestaties. Van de scholen wordt verwacht dat zij ruimschoots voldoen aan de eisen die door de wetgever worden gesteld, zowel procesmatig (met name OP1, OP2 en OP3) als qua resultaten (OR1). Groeiend gaat over de leerlingaantallen. Scholen die nog opnamecapaciteit hebben worden geacht alles te doen en te laten om te komen tot een stijging van de leerlingaantallen. Primair vanuit goede onderwijskwaliteit, secundair vanuit aanpalende domeinen zoals uitstraling van het schoolgebouw, leuke activiteiten, goede PR etc.

Als motto zien wij de volgende thema’s als richtinggevend: wij willen keten-versterkend werken, op basis van samen-werken, verantwoordelijkheid-nemen en vertrouwen-geven. De goede lezer zal opvallen dat dit allemaal combinaties zijn van een richtinggevend zelfstandig naamwoord, in combinatie met een werk-woord. Wij gaan ervan uit dat alle medewerkers van Leerplein055, dus alle ca. 400 professionals, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid actief invulling geven en een bijdrage leveren aan deze thema’s.

Als overkoepelende resultaten binnen Leerplein055 zien wij de volgende hoofddoelen in 2022-2023:

  1. De besturingsfilosofie is op alle niveaus eigen gemaakt, geïmplementeerd en geïntegreerd in de staande praktijk.
  2. Missie en visie van Leerplein055 voor de volgende beleidsperiode (2023 – 2027) is ontwikkeld en beschreven.
  3. Op basis daarvan is het nieuwe strategisch beleid voor Leerplein055 beschreven en hebben de scholen op basis daarvan hun schoolplannen gereed.