Een mooie lijn omhoog voor De Rietendakschool

Geplaatst door op dinsdag 18 oktober 2022

Het team van De Rietendakschool werkt al een aantal jaar aan een mooie weg omhoog. De school kwam van ver en het oordeel “zeer zwak” in 2021 kwam niet als een verrassing. Op dat moment hadden wij het fundament gelegd om op te kunnen bouwen. De school is in 2019 gestart met het werken volgens de werkwijze van Stichting Leerkracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat er continu gewerkt wordt aan verbetering van het onderwijs. De zaken als Sinterklaas en kerst worden niet meer schoolbreed besproken. De teamleden, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie, zorgen dat alles goed geregeld wordt en de rest van het team vertrouwt daarop. Dat maakt dat we alle bord- en werksessies kunnen richten op het verbeteren van het onderwijs. Vergaderen…? Dat doen wij niet. Wij formuleren doelen en acties om het onderwijs te verbeteren. De acties zijn gericht op het doen van onderzoek, gezamenlijke lesvoorbereiding, leerlingarena’s, ouderarena’s en lesbezoeken bij elkaar.

Naast de start met de werkwijze van Stichting Leerkracht hebben we gezorgd voor een doorgaande lijn en hebben we opgeruimd. Daarnaast hebben we afspraken met elkaar, het team, leerlingen en ouders duidelijk geformuleerd en gedeeld. Dit heeft gezorgd voor vertrouwen, rust en structuur in de school. Een mooi fundament om op te bouwen. Het klinkt misschien gemakkelijk, maar het heeft veel gevraagd van iedereen om dit voor elkaar te krijgen. Het was iets om trots op te zijn! En toch wisten we dat we nog veel te ontwikkelen hadden. Het oordeel “zeer zwak” was voor ons vooraf al duidelijk, maar… We hadden de doelen duidelijk en wisten al waar we aan moesten werken. We gingen in onze flow verder met het verbeteren van ons onderwijs en onszelf.

In het schooljaar 2021-2022 is de school gestart met nieuwe methodes voor taal, spelling, rekenen en lezen. In het schooljaar 2020-2021 hebben we met elkaar en met de leerlingen onderzocht welke methodes het best bij de leerlingen passen. De werkwijze van Snappet paste niet bij onze doelgroep. Het werken op papier sluit beter aan bij wat onze leerlingen nodig hebben. De leerlingen begrijpen het beter en zijn trots op zichzelf. Dit is terug te zien in de resultaten. We zien op verschillende vlakken dat de leerlingen een vaardigheidsgroei doormaken, die boven het landelijk gemiddelde ligt. Zo mooi om te zien!

Ook hebben we in het schooljaar 2021-2022 onze visie op onderwijs geformuleerd. Nu we met elkaar duidelijk hadden hoe we wilden werken, was het formuleren van een visie snel gedaan. We leefden de visie al, het stond alleen nog niet op papier. Onze visie is nu geformuleerd: https://www.rietendakschool.nl/ouder/visie/ en in beeld gebracht: https://youtu.be/f2U45lxbhIc. De visie is zichtbaar en voelbaar in de school. Daar zijn we enorm trots op!

De onderbouw heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe werkwijze, gericht op het doelgericht spel in de hoeken. Hierbij wordt steeds aangesloten bij wat de leerlingen nodig hebben. Bij de kleuters gebruiken we geen methode. We werken thematisch aan de doelen en zoeken hier zelf materialen en activiteiten bij. De inspectie zag afgelopen september dat we dit goed doen en goed geborgd hebben.

Verder hebben we in 2021-2022 een nieuwe werkwijze opgesteld en uitgewerkt voor het in beeld brengen van onze leerlingen. We hebben daardoor meer zicht gekregen op wat onze leerlingen nodig hebben en kunnen hier tijdens de lessen bij aansluiten. Voor burgerschap hebben we een borgingsdocument opgesteld. Daar staat in beschreven wat we eigenlijk al deden; De kanjertraining, Stichting Leerkracht, de zaakvakken en gastlessen. De Kanjertraining wordt zeer intensief ingezet en wij hebben een gedragsspecialist die de leerkrachten hierbij ondersteunt. Vanuit Stichting leerkracht werken we met de leerlingarena en het bord in de klas. Dit zijn middelen waarmee de leerlingen gericht meedenken en meewerken aan het realiseren van de doelen, die we met het team hebben uitgezet. De leerlingen formuleren een eigen doel voor hun klas, gericht op het verbetersprintje van het team. De inspectie noemde ons burgerschapsonderwijs een voorbeeld voor Nederland. Er zijn maar weinig scholen die dit zo goed hebben staan, aldus de inspecteurs.

En dan… De eindresultaten. Die zijn nog niet voldoende. De resultaten gaan volgen, nu wij goed lesgeven en de leerlingen goed in beeld hebben. Volgend schooljaar komt de inspectie opnieuw bij ons op bezoek om de voortgang te monitoren. We blijven verder bouwen en hebben er vertrouwen in dat de resultaten voldoende gaan worden. We zien grote sprongen in de vaardigheidsscores van de leerlingen.

Het team van De Rietendakschool heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet, zodat we onze leerlingen het beste onderwijs kunnen geven. Er staat een topteam dat samen werkt aan continue verbetering van het onderwijs, samen met ouders en leerlingen. We blijven in onze flow doorgaan en doorgroeien, passend bij onze visie; Samen elke dag een beetje beter, uitdagend onderwijs in een veilige en rijke leeromgeving.