Hallo collega’s,

Geplaatst door op woensdag 1 december 2021

Twee weken geleden heeft de Raad van Toezicht mijn start bij Leerplein055 aangekondigd en ik heb mezelf aan jullie voorgesteld. In mijn brief schreef ik al dat leerlingen van al onze scholen weer optimaal moeten gaan profiteren van het aangeboden onderwijs. Daar hebben zij recht op. En dat vraagt een goede maar ook resultaatgerichte samenwerking met alle geledingen binnen de stichting want goed onderwijs maak je samen, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Frederique en ik vormen als collega’s binnen Leerplein055 het college van bestuur.

Kennismaken

Mijn eerste weken staan in het teken van kennismaken en het oppakken van de door de RvT geformuleerde opdracht. Ik heb al veel gesprekken gevoerd, jammer genoeg moest dat online via Teams. Ik hoop dat er snel weer gelegenheid zal zijn om elkaar live te ontmoeten.Na het afronden van alle gesprekken komen Frederique en ik bij jullie terug met een plan van aanpak voor de lange termijn en de benodigde acties voor de kortere termijn met het oog op de herstelopdracht van Leerplein055. En tegelijk zijn er ontwikkelingen die ook tijd vragen zoals het vertrek van drie leden van de Raad van Toezicht. Ik heb overigens begrip voor de emoties of frustraties die deze ontwikkeling misschien bij je oproept. Ik heb de toezichthouders nog gevraagd of zij in hun brief ook wilden reflecteren op hun rol en verantwoordelijkheid in relatie tot het inspectierapport over Leerplein055. Dat is echter niet gelukt. Maar met Fred Spiering als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht kijk ik positief naar de toekomst van de RvT.

Prachtige voldoende

En over een positieve toekomst gesproken: ons team van De Kosmos kreeg vrijdag een prachtige voldoende van de onderwijsinspectie! Het team van De Kosmos heeft doelgericht gewerkt aan dit resultaat en de complimenten van de onderwijsinspectie zijn zeer verdiend. Je hebt dit mooie bericht al via Algemeen Nieuws kunnen lezen en anders lees je het in deze binnenplein alsnog: ik hoop overigens dat je de nieuwsberichten die je krijgt, leest. Het is ieders verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. En ik wil je tegelijk ook oproepen om niet met vragen te blijven zitten, stel je vragen aan je leidinggevende of neem contact op met Frederique of mij.

Werken in coronatijd

En dan kom ik tot slot terug op waar ik mee begon: leerlingen op onze scholen moeten optimaal profiteren van het aangeboden onderwijs. En dat is in coronatijd geen gemakkelijke opgave, zeker niet nu steeds meer klassen weer in quarantaine moeten. En daar waar de collega’s op het bestuursbureau weer zoveel mogelijk thuis werken en afhankelijk zijn van online overleg, staan echter de meeste Leerplein055-collega’s dagelijks voor de groep of zijn op andere plekken op school aan het werk. Veel collega’s en ouders zijn opgelucht dat de scholen open mogen blijven maar het is tegelijkertijd ook spannend. Blijf vooral rekening met elkaar houden en pas op jezelf!

Jan Paul