Inspectie van het onderwijs

Geplaatst door op maandag 12 september 2022

Wacht wel even voordat jullie De Bongerd benaderen, want zij krijgen dinsdag 13 september eerst de inspectie op bezoek voor het herstelonderzoek. Alle energie gaat daar nu naar uit. Er moet nog van alles gebeuren in het nieuwe pand, maar we hebben vertrouwen in het team, IB en directeur dat zij zichzelf laten zien en dat zij de groei die zij hebben doorgemaakt goed in beeld kunnen brengen.

Ook het team van Sprengenpark en de Rietendakschool maken zich op voor een bezoek van de inspectie. Sprengenpark mag op 20 september laten zien dat zij OP3 (pedagogisch didactisch klimaat) op orde hebben. Zij differentiëren onder andere aan de hand van het sporenbeleid (Ferre Laevers, KU Leuven). Zij hebben zich daarin bekwaamd en zetten dit nu in alle groepen in. Ook de leeromgeving in alle groepen is een andere dan in het traditionele onderwijs. De leeromgeving is de derde pedagoog, naast de kinderen als eerste pedagoog en de leerkrachten/onderwijsassistenten als tweede pedagoog.

De Rietendakschool heeft afgelopen week weer een ronde lesbezoeken gedaan samen met De Vliegenier (van de Vliegende Brigade van de PO-raad). De feedback die zij hebben gekregen zitten in de categorie ‘puntjes op de i’. De missie en visie van de school is in een nieuw getekend jasje gegoten. De flow die in het team zit is energiegevend en verrijkend voor iedereen die door de school loopt. Zij mogen zich op 29 september a.s. presenteren.

We hebben groot vertrouwen in de teams dat zij hun groei en positieve ontwikkelingen kunnen laten zien.

Daarnaast mogen wij als bestuur ook in gesprek met de inspectie voor het herstelonderzoek. Dit is opgebouwd uit een aantal gesprekken met verschillende gremia. Er worden gesprekken gevoerd met de GMR, RvT, een vijftal directeuren en met ons samen met Bekir.

Voor nu zijn er nog geen verificatieonderzoeken ingepland op scholen. De inspectie neemt de onderzoeken op De Bongerd, Rietendakschool en Sprengenpark mee in het bestuurlijk toezicht qua beeldvorming.

Op vrijdag 23 september a.s. voeren Jan Paul, Frederique en Bekir het gesprek met de inspecteurs. We bereiden ons hier goed op voor en laten zien welke stappen er gezet zijn en wat de stappen zijn naar de toekomst. We nemen de uitwerkingen uit het actieteam Onderwijskwaliteit en Onderwijsondersteuning mee in onze presentatie en padlet. Ook vertellen we een en ander over onze veranderende structuur binnen Leerplein055. We staan er positief in en daarnaast is het ook echt spannend, want het moet gewoon gebeuren nu. Simple as that!

We verwachten dat de inspectie in de tweede of derde week van oktober haar mening kan vormen. We schatten in dat ze ons nog niet helemaal los zullen laten en dat er ergens op een standaard een herstel zal zitten. Op die manier kan de inspectie blijven volgen namelijk. Dat is gezien onze historie ook wel terecht. Onze verstandhouding met de inspectie is open, transparant en opbouwend van beide kanten.