Kenniskring meer- en hoogbegaafdheid 2023

Geplaatst door op donderdag 13 oktober 2022

Schooleigen beleid maken in tweede kenniskring meer- & hoogbegaafdheid

Hebben jullie als school behoefte aan beleid op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid (MB & HB)? Sluit je dan, na overleg met je directeur, aan bij de nieuwe kenniskring MB/HB en ga op laagdrempelige wijze het MB/HB-beleid van jouw school het komende kalenderjaar realiseren.

Wat gaan we doen? Onder begeleiding  van de coördinator van groep 9, Manon Sinnige, ga je aan de hand van het Leerplein055-format MB/HB-beleid gezamenlijk aan de slag. In vijf bijeenkomsten van 1,5 uur bespreken we in de kenniskring MB/HB de verschillende onderdelen van het format, afgestemd op de behoeften van de aanwezigen. Tijdens de bijeenkomsten wissel je ideeën, kennis en werkwijzen uit je met collega’s van andere Leerplein055-scholen. Vervolgens maak je naar aanleiding van alles wat is langsgekomen in de kenniskring concrete keuzes met je eigen team en werk je die uit voor je eigen school. Elke school heeft tenslotte een andere leerlingpopulatie, andere behoeften en andere mogelijkheden. Aan het einde van het jaar ligt er dan een MB/HB-beleidsplan, waarin je concreet hebt staan wie de relevante spelers zijn, hoe je signaleert, welke onderwijsaanpassingen je aanbiedt en hoe je evalueert en communiceert.

De bijeenkomsten vinden plaats in 2023 op donderdag 19 januari, 23 maart, 25 mei, 21 september en 16 november van 15.30-17.00 uur. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wanneer je aanschuift bij de MB/HB-kenniskring, verwachten we dat je bij de bijeenkomsten aanwezig bent en je ervoor inspant je team bij de totstandkoming van jullie schoolbeleid te betrekken.

De MB/HB-kenniskring staat open voor leerkrachten, IB’ers en directeuren. Omdat er gewerkt wordt aan het MB/HB-beleidsplan van de eigen school, is het vanzelfsprekend dat de aanmelding is afgestemd met de eigen directeur (voor zover je dat niet zelf bent). Bij de aanmelding zien we dan ook graag een korte motivatie van de directeur terug.

Indien je nog vragen hebt, kun je terecht bij Manon Sinnige (msinnige@leerplein055.nl) en Janny Velzing (jvelzing@leerplein055.nl).

Aanmelden graag voor 1 december bij Manon Sinnige!