Onderwijsdag van 10 oktober: elk kind kan leren rekenen!

Geplaatst door op woensdag 19 oktober 2022

De overtuiging dat elk kind kan leren rekenen stond afgelopen 10 oktober tijdens onze Leerplein055 Onderwijsdag voor IB-ers, rekencoördinatoren en directeuren centraal.

Rekenen-wiskunde is overal om ons heen en samen met lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en sociale en maatschappelijke competenties vormt rekenen dan ook het geheel aan basisvaardigheden dat kinderen nodig hebben om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij.

Stand van zaken
Eén van de conclusies van de externe audits (en van de uitstroomcijfers) op al onze scholen is dat het potentieel van rekenvaardige leerlingen onbenut blijven en dat zij meer uitdaging nodig hebben. Deze conclusie is in lijn met het landelijke beeld dat door de inspectie is geschetst (zie Peil. Rekenen-Wiskunde einde (s)bo 2019-2019).
In dat Peilrapport worden enkele verklaringen gegeven, namelijk dat in veel gevallen niet 1S, maar het fundamentele niveau 1F nagestreefd wordt als niveau waarmee leerlingen de basisschool verlaten. Daarnaast lijkt het niet bij iedere leerkracht bekend is dat er naar niveau 1S dient te worden toegewerkt. In de klas gaat er vaak meer aandacht naar leerlingen die de rekenstof nog onvoldoende beheersen dan naar vaardigere leerlingen die mogelijk hogere prestaties kunnen halen.

Gemeenschappelijke ambitie

Het grootste gevaar voor de meeste leerlingen is niet dat wij te hoge doelen stellen en die nooit behalen, maar dat wij te lage doelen stellen en daar wel in slagen

Collega’s staan achter onze gemeenschappelijke ambitie en wel dat we met elkaar streven dat zoveel mogelijk leerlingen met minimaal het streefniveau 1S de basisschool verlaten. Uiteraard is dat niveau niet voor alle leerlingen haalbaar. Voor sommige leerlingen blijft 1F ambitieus. Deze leerlingen zijn gebaat bij aangepaste doelen.

Ambitie in de praktijk
Frank Stevens (leerkracht groep 7/8 van Sprengenpark en tevens rekencoördinator in opleiding) maakte aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk hoe zij werken en streven naar 1S doelen. De ontwikkeling van leerlingen wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht. Hiervoor worden (voor)toetsen, observaties en (reken)gesprekken ingezet en per domein de beginsituatie geduid. Tijdens de rekenlessen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Krachtig waren de vier leerlingvoorbeelden uit de praktijk. Bij elke leerling werd de beginsituatie, interventie en ook het effect gedeeld.

De Onderwijsdag werd hierna verzorgd door bijdragen van het Mathematisch instituut. Het uitgangspunt dat elke leerling kan leren rekenen werd aan de hand van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen gedeeld. Vervolgens hebben collega’s de benodigde rekenvaardigheden na groep 8 geïnventariseerd en in een doorgaande lijn geplaatst. Daarna zijn de rekenprocedures die altijd werken aan de orde geweest en hebben de scholen (verder) gewerkt aan het rekenbeleidsplan.

Terug- en vooruitblik

Collega’s hebben deze Onderwijsdag gewaardeerd met een ruim voldoende (7,5) waarbij de meeste collega’s aangeven dat het fijn is om inhoudelijk met collega’s te sparren en hebben mooie inzichten opgedaan waarmee ze aan de slag kunnen. Enkele collega’s hadden meer verdieping verwacht en vonden het onvoldoende aansluiten bij de eigen behoeften en/of de fase van de ontwikkeling van de school. Differentiatie op instructie en verwerking was tijdens deze dag ook passend geweest.

Tot slot

Wil je meer weten? Vraag dan je rekencoördinator, IB-er of directeur om meer informatie.