In gesprek met ouders over roken buiten het schoolplein

Geplaatst door op maandag 3 februari 2020

Sinds januari zijn alle schoolpleinen van de Leerplein055-basisscholen rookvrij. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en krijgen we af en toe vragen over de manier waarop je de afspraken kunt handhaven. Het gaat dan vooral om het niet roken buiten het schoolplein maar wel in het zicht van leerlingen. Het advies is om op een positieve manier je gekozen lijn consequent uit te dragen en ouders te blijven attenderen op de wens om kinderen een rookvrije schoolomgeving te bieden. Deze -en andere- schoolafspraken kunnen herhaald worden in de schoolnieuwsbrief of in de app.
Via onderstaande link lees je tips van het RIVM hierover: