Voorbereidingen voor schooljaar 22/23 in volle gang 

Geplaatst door op maandag 28 maart 2022

De afgelopen weken zijn de directeuren met HR in gesprek geweest om de wensen en mogelijkheden voor het komende schooljaar passend te maken. We verwachten deze week het definitieve plaatje klaar te hebben en kort daarna weten we ook wat de mogelijkheden zijn voor nieuw talent bij Leerplein055. Uitgangspunt daarbij is dat wij voor een gezonde toekomst van Leerplein055 graag talent willen behouden en aan ons willen binden. Inmiddels lijkt het erop dat we toch vacatureruimte zullen hebben; over twee weken hebben we dat definitief in beeld. Daarbovenop zien we binnen PON heel veel mogelijkheden om talent aan ons en aan de regio te verbinden (zie ook de linkjes onderaan dit bericht).

Door de daling van het totaal aantal leerlingen was de sluiting van De Dalk in Klarenbeek (dit jaar alleen nog groep 8) en De Reiziger in dokZuid per 1 augustus niet te voorkomen. Uiteraard zorgen we er samen met directeuren en HR eerst voor dat onze collega’s op De Dalk en De Reiziger een goede plek op een andere Leerplein055-school krijgen. En dat geldt ook voor collega’s van andere Leerplein055-scholen die voor herplaatsing in aanmerking komen. Direct daarna zijn ook de mogelijkheden in beeld voor collega’s die van tijdelijk naar vast kunnen worden benoemd, voor LIO-ers die op dit moment hun opleiding afronden en voor nieuwe collega’s. Zoals gezegd: rond Pasen komen we aan die tweede fase in het proces toe.

We willen voor talent dus zoveel mogelijke ruimte bieden, waarbij we tegelijk rekening moeten houden met het feit dat het extra budget van de NPO-middelen niet structureel beschikbaar is. Deze puzzel verwachten we half april af te ronden: we houden je op de hoogte!

 

PON_Werken via de PONFlexpool iets voor jou?

PON_Routekaart De weg terug in het onderwijs