Wereldoriëntatie, burgerschap en taal op sbo De Boemerang: Stevig WoB

Geplaatst door op donderdag 9 februari 2023

Door Susan Meurs-van Zeist

Als je door sbo De Boemerang loopt, dan is het duidelijk te zien! Hier wordt thematisch gewerkt! Waar in de onderbouw overal vervoersmiddelen te zien zijn, loop je in de middenbouw door de lianen en ontdek je een kaketoe in de boom. In de bovenbouw ontmoet je de meest bijzondere helden en komt het verre oosten naar je toe! Een rijk onderwijsbad binnen de groepen is duidelijk zichtbaar. De doelenwanden springen in het oog en de kinderen? Die zijn super gemotiveerd en nieuwsgierig naar de volgende les!

Een thema duurt zes weken, we integreren Staal Taal binnen de vakken voor wereldoriëntatie. Burgerschap is een belangrijk onderdeel binnen ieder thema. Wij werken opbrengstgericht, we geven het onderwijs vorm middels rijke leeromgevingen, ruimte voor initiatief en zelfontplooiing. Het welbevinden van de kinderen en de betrokkenheid staat hierbij steeds centraal. We hebben door onszelf ontwikkelde handleidingen met daarin de aan te bieden doelen vanuit SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).

Bij de keuze van het thema wordt er goed gekeken naar wat de mogelijke betekenissen voor de kinderen in de groep zijn. Welk aanbod hebben ze reeds gehad? Waar zijn ze in geïnteresseerd? Hoe brengen we de wereld dichterbij hen? Welke ontwikkelings- en leerbedoelingen zijn belangrijk? Welke doelen staan er in het doelenblad? De leerkrachten maken een inhoudelijke planning per week met behulp van de kinddoelen van Nieuw Leren.

Wij delen graag in welk Stevig Wob proces wij als school zitten, dus voor een ieder die meer wil weten; mail of bel, maak een afspraak en kom vooral kijken!

Leren met hoofd, hart en handen.
Uitgroeien tot STevige wereldburgers!