Wat mag u van Leerplein055 verwachten?

Wat mag u van Leerplein055 verwachten?
Leerplein055 biedt een diversiteit aan onderwijsconcepten voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

Bovenop het kerncurriculum biedt Leerplein055:

 1. onderwijs gericht op optimale cognitieve, creatieve, sociale, emotionele én motorische ontwikkeling, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan normen en waarden; met prioriteit bij de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen;
 2. maatschappelijk geëngageerd onderwijs met ruime aandacht voor de verschillende levensbeschouwelijke stromingen;
 3. godsdienstig- dan wel humanistisch vormingsonderwijs;
 4. kinderopvang, zoveel mogelijk afgestemd en in doorgaande lijn met de school;
 5. onze leerlingen komen van school:
  • optimaal toegerust op het gebied van kennis én vaardigheden, zodat
  • succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs mogelijk wordt
  • met een bewust mens- en maatschappijbeeld en
  • met zelfvertrouwen en respect voor zichzelf en de ander.
Deel deze pagina