Afscheid en welkom directeur Onderwijskansen

Geplaatst door op donderdag 28 januari 2021

Dag Titia, welkom Sanne!

Per 1 maart vindt er een wisseling van de wacht plaats bij de Intensieve Taalklassen. Titia Schultz gaat op 1 maart 2021 met pensioen en neemt na ruim 15 jaar afscheid. Sanne van Milt neemt als nieuwe directeur het stokje over. In Apeldoorn is dit een bijzondere directeursfunctie in het onderwijs. Vanuit deze functie wordt samen met een enthousiast team onderwijs geboden in de groepen 1 en 2 voor kinderen met een taalachterstand. Dit gebeurt op 10 scholen in Apeldoorn. Daarnaast wordt er voor Apeldoornse kinderen van 7 tot 11 jaar die net in Nederland zijn, een eerste opvangklas georganiseerd op twee locaties.

In de taalklassen worden kinderen taalvaardiger gemaakt. Het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie, klankonderwijs en leren lezen. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Doel is om de kinderen zodra het kan in een reguliere groep onderwijs te laten volgen. Na het onderwijs in de eerste opvangklas gaan de kinderen naar een basisschool in de buurt van hun woonadres.

Wisseling van de wacht

Titia Schultz heeft zich in de afgelopen jaren met veel enthousiasme en kennis ingezet om dit onderwijs mogelijk te maken. Kenmerkend voor haar werk is dat zij altijd blijft ontwikkelen, ruimte gaf aan anderen en hun ideeën, met humor, vertrouwen en volle interesse in de mens haar werk deed.

Ze ontwikkelde zich als boegbeeld voor de Intensieve Taalklas. Haar kennis, bevlogenheid en betrokkenheid bij de leerlingen en het onderwijs zijn buitengewoon te noemen. Er zijn op meerdere plekken prachtige samenwerkingen ontstaan die, dankzij de rol van Titia Schultz, op verbinding en vertrouwen zijn gebaseerd.

Zij zal in februari al kennis gaan maken. Zij verhuist vanuit Den Haag naar Lochem met haar gezin naar het oosten van het land. Ze werkte tot voor kort als directeur op een basisschool in Duindorp in Den Haag en heeft gewerkt op sbo-scholen voor speciaal basisonderwijs.

Meer weten?

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn. Kijk voor meer informatie op de website van Intensieve taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.