Apeldoornse onderwijsbesturen organiseren symposium Kans op gelijkheid

Geplaatst door op vrijdag 26 oktober 2018

Op  31 oktober organiseren de Apeldoornse schoolbesturen een  mini-symposium over gelijke kansen. De Apeldoornse onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs krijgen gedurende deze middag inzicht in de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van gelijke kansen voor alle leerlingen. Het mini-symposium is een initiatief van de Apeldoornse onderwijsbesturen Veluwse Onderwijsgroep, AVOO, PCBO Apeldoorn en Leerplein055. Nathan Stukker, wethouder van onderwijs, opent het symposium in het Edison College. 

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Voor de Apeldoornse schoolbesturen gaat het erom dat het onderwerp besproken wordt binnen schoolteams. Krijgt ieder kind een gelijke kans? Waar baseren we ons advies op voor de toekomst van het kind? Zijn we objectief? Deelnemers aan het symposium zijn voornamelijk leerkrachten uit de bovenbouw van het basisonderwijs, intern begeleiders en directeuren of afdelingsleiders van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. De middag is gericht op bewustwording en het delen van kennis. 

“Als we niets doen, zal het verschil alleen maar oplopen”

De schoolbesturen hebben hoogleraar Inge de Wolf, onderzoeker en expert op dit gebied, bereid gevonden naar Apeldoorn te komen. De kansenongelijkheid in het onderwijs loopt op. Even slimme kinderen krijgen op school verschillende kansen. Leerlingen met lager opgeleide ouders krijgen schooladviezen voor een lager opleidingsniveau, hun adviezen worden minder vaak bijgesteld, ze komen in het voortgezet onderwijs op een lager niveau binnen en stappen vaker over naar een lager opleidingsniveau dan even goed presterende medeleerlingen met hoogopgeleide ouders.

Ook tussen jongens en meisjes zijn er grote verschillen in onderwijs- en studieloopbaan. Deze verschillen zijn vooral zichtbaar in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs.  “Als we niets doen, zal het verschil alleen maar oplopen”, zo waarschuwde Inge de Wolf naar aanleiding van onderzoek van de Onderwijsinspectie.

De bijeenkomst is voor genodigden.