Basisscholen volop aan de slag met coderen

Geplaatst door op donderdag 11 januari 2018

Apeldoorn gaat coderen breed op de agenda van het basisonderwijs zetten. De pilot start in februari op onze Berg en Bosschool. Door coderen leren kinderen programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen en programma’s en games maken. Vanuit particulier initiatief is Codeclub Apeldoorn opgezet, met als doel om 2.000 Apeldoornse kinderen van 70 basisscholen kennis te laten maken met coderen.

Het particuliere initiatief, vanuit Apeldoornse Rotaryclubs en Rotaract, wordt gesteund door de drie onderwijskoepels – Veluwse Onderwijsgroep, PCBO en Leerplein055 -, de Gemeente Apeldoorn en verschillende bedrijven. Samen zorgen zij voor de opstart van dit grootse project.

Start Codeclub Apeldoorn

Tijdens de pilot op de Berg en Bosschool gaan kinderen uit groep 6 en 7 beginnen met coderen. De pilot vindt onder schooltijd plaats en de implementatie wordt gefaseerd aangepakt. Na de pilot vindt een evaluatie plaats met de basisschool en de onderwijskoepels, waarin de ervaringen tijdens de pilot leidend zijn bij het maken van de uiteindelijke afspraken. De implementatie van de codeerlessen op de overige basisscholen start vanaf september 2018. In drie jaar tijd leren ruim 2.000 kinderen per leerjaar de beginselen van coderen, ondersteund door zo’n 100 vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden de kinderen bij het werken met de modules. De pilot start met twee groepen die vijf bijeenkomsten hebben van één uur. De vrijwilligers worden gratis geschoold en de materie is leuk en niet moeilijk. Omdat er in Apeldoorn meer dan zeventig klassen van groep 7 zijn, is een groot aantal vrijwilligers nodig om alle leerlingen kennis te kunnen laten maken met coderen.

Initiatiefnemers

De Nederlandse overheid heeft in het programma ‘Digitale geletterdheid’ bepaald dat scholen tot 2021 tijd hebben om te werken aan het inpassen van digitale vaardigheden in het basisonderwijs. Het werken met coderen en programmeren valt nog niet onder deze vaardigheden. Dat moet sneller in het programma, vinden de initiatiefnemers. Zij hebben daarom de stichting Codeclub Apeldoorn opgezet, met tot nu toe een funding vanuit de gemeente en eigen gelederen, waarmee Codeclub Apeldoorn gestart kan worden. Ook leveren de clubs voorlopig het bestuur. Bedrijven of vrijwilligers die willen ondersteunen, kunnen contact opnemen via e-mail: contact@codeclubapeldoorn.nl .

Goed voor competenties

Volgens Maria Aartsen, Astrid Lubbers en Hans Jonkman, initiatiefnemers van de Codeclub Apeldoorn, geeft het Nederlandse onderwijs jongeren een goede basis voor hun verdere leven. Maar de wereld is wél exponentieel aan het veranderen. “Huidige banen verdwijnen in rap tempo en veel mensen hebben niet de basis om daarin mee te veranderen”, leggen zij uit. “Duidelijk is dat de digitalisering zich verder ontwikkelt en dat voor alle banen in alle sectoren in toenemende mate geldt dat digitaal vaardig zijn essentieel is! Een grote groep jongeren van nu zou straks buiten de boot kunnen vallen. Tevens blijkt ook dat deze vaardigheden in de jonge jaren makkelijker zijn aan te leren, dan later als volwassene.” Zogenoemde ‘21st century skills’ zijn competenties die jongeren nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst. Jongeren leren coderen is één van de manieren waarop ze kunnen worden geholpen in de ontwikkeling van deze competenties.”

Generaties verbinden

Apeldoorn Marketing omarmt het particuliere initiatief. Volgens Ilse Harmelink, als directeur-bestuurder sinds begin 2017 verbonden aan Apeldoorn Marketing, laat dit initiatief zien dat Apeldoorn kinderen belangrijk vindt. “Een stad waar kinderen fijn opgroeien en veel kansen krijgen, is voor iedereen een fijne stad om te wonen.” Volgens Harmelink gaat het programma generaties verbinden, doordat bijvoorbeeld gepensioneerden in de IT of personen met afstand tot de arbeidsmarkt betrokken worden bij het vrijwilligersprogramma.
Codeclub Apeldoorn is voor vrijwilligers in gesprek met jonge ouders werkzaam in de IT, leiding van hbo-opleiding voor basisonderwijs en ICT-sector, gepensioneerden en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Een dergelijk initiatief brengt veel energie in de stad”, vindt Harmelink. Ze ziet het belang van programmeren de komende jaren steeds groter worden. “Steeds meer Nederlandse basisscholen omarmen dit belang. De droom van de gemeente Apeldoorn, de drie onderwijskoepels, jonge ouders werkzaam in de IT en de initiatiefnemers is dat programmeren in de komende jaren een vast onderdeel wordt op de Apeldoornse basisscholen, zodat de leerlingen een nog betere basis hebben voor hun werkzame leven. Apeldoorn is hiermee dan een voorloper in Nederland en kiest duidelijk voor de toekomst van haar kinderen.”

Gemeente steunt initiatief

Gemeente Apeldoorn steunt het project van harte. Volgens Mark Sandmann, wethouder van Economische Zaken, sluit het niet alleen aan bij de citymarketing-doelstellingen van de stad, maar is het ook een belangrijke investering in de toekomst. “Het tekort aan ervaren IT-medewerkers is nu al groot in Nederland. De behoefte aan mensen met programmeerkennis neemt alleen maar toe. Zeker in Apeldoorn. Daarom zijn we als gemeente onder meer partner van Apeldoorn IT en dragen we graag bij aan dit bijzondere project.”

Wereldwijd leren

Wereldwijd (Code Club) en in Nederland (Coderdojo) zijn door vrijwilligers opgezette bewegingen actief met programmeren en coderen. Deze bewegingen staan in voor gratis lesmateriaal. Het zijn non-profit development clubs die reguliere sessies voor jonge mensen tussen de 9 en 13 jaar mogelijk maken. De kinderen leren met dit lesmateriaal onder andere programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen en programma’s en games maken. Er zijn op dit moment al 5.965 Code Clubs wereldwijd en daar hebben ze inmiddels al 83.000 kinderen een certificaat kunnen uitreiken. Het materiaal wordt telkens aangepast. Codeclub Apeldoorn maakt gebruik van dit al bestaande materiaal.