Basisschool De Marke geeft vervolg aan maatschappelijke thema’s in de klas

Geplaatst door op maandag 1 juli 2019

Op openbare basisschool De Marke gaven gastdocenten de afgelopen 5 jaar via IMC Basis les aan de groepen 7 en 8. De maatschappij werd zo in de klas gehaald. Vanaf komend schooljaar geeft de school hier zelf een vervolg aan. De Marke gaat nu deze lessen integreren in het onderwijs zodat het voor alle kinderen beschikbaar wordt.

Mens en maatschappij

De Marke heeft de afgelopen twee jaar als Ontwikkelschool voor “mens en maatschappij” meegedaan aan het landelijke project Curriculum.nu, opgezet door het ministerie van Onderwijs. Er zijn plannen gemaakt om de lessen voor alle groepen beschikbaar te maken.
Dit schooljaar is gewerkt met drie schoolthema’s. Het komende schooljaar breidt De Marke dit uit naar 4 of 5 thema’s.

Toekomstleren

Het project met IMCbasis stopt na 5 jaar maar de basisschool gaat verder met “toekomstleren op De Marke 2.0”. Inge Voncken, directeur De Marke: “De gedachte om de maatschappij en alles wat kinderen daar tegenkomen vorm te geven in ons eigen onderwijs gaan we verder uitbouwen. In de schoolthema’s worden vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek etc. verweven met vaardigheden die kinderen in onze veranderende maatschappij steeds meer moeten gebruiken. We denken aan ICT toepassingen, presenteren, ondernemen, samenwerken, creatief denken etc.”