Cito cijfers openbaar

Geplaatst door op donderdag 12 september 2013

Zoals niemand ontgaan zal zijn is er momenteel landelijk commotie over de openbaarmaking van de gegevens van de Cito-eindtoets van de basisscholen. RTL Nieuws heeft deze opgevraagd via de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur).  Leerplein055 is vóór het openbaar maken van deze gegevens, de vraag is of RTL Nieuws de cijfers  voldoende in de context van de school en op een objectief vergelijkbare wijze weet te presteren.

Daaraan werkt de PO-raad namelijk via Vensters PO. Door het cijfer van de Cito-eindtoets in ranglijsten te plaatsen wordt onrecht gedaan aan de prestaties van het kind, leerkracht en de school als geheel.

Ook bij Cito zelf is men niet blij met de uitspraak van de rechter. ”De gemiddelde schoolscore op de Citotoets is niet geschikt als maat voor de kwaliteit van het onderwijs. De toets is bedoeld als hulpmiddel voor de scholen, als tweede onafhankelijke gegeven naast het advies van de basisschool. Terecht stellen verschillende geledingen in het onderwijs dat de toets niet meet wat de kwaliteit van een school is, maar wat leerlingen van groep 8 kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen, wiskunde en studievaardigheden. De inspectie van het onderwijs kijkt daarom ook naar méér dan alleen de scores op een eindtoets om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen”.
.