De Kosmos schittert in de Stentor na positief inspectierapport

Geplaatst door op woensdag 22 december 2021

Vorige week heeft de onderwijsinspectie een afsluitend bezoek gebracht aan De Kosmos en daarmee is het traject van zeer zwak naar voldoende definitief afgerond. Gisteren hebben de directeuren Karlijn de Jonge en Marit Limburg een telefonisch interview gegeven aan de Stentor. Het team van De Kosmos is terecht trots op deze positieve aandacht.

Tweemaal Goed in inspectierapport De Kosmos

De Kosmos heeft twee keer een ‘Goed’ gekregen van de onderwijsinspectie. Voor de indicator Visie, ambitie en doelen en de indicator Uitvoering & kwaliteitscultuur  gaf de inspectie een Goed aan het team van De Kosmos.

Nadat De Kosmos tussen 2012 en 2018 diverse herstelopdrachten opgelegd kreeg, werd de school in 2019 beoordeeld met het predicaat Zeer Zwak. Er waren namelijk lange tijd grote zorgen over het onderwijs op De Kosmos. Tussen 2019 en nu is hard gewerkt aan verbetering van het onderwijs op De Kosmos. Leidend was hierin het Schoolplan 2019-2023 en de ambitie om de school duurzaam te verbeteren. 

Op 26 november 2021 en op 16 december 2021 hebben twee afrondende onderzoeken plaatsgevonden. Het onderzoek op 26 november 2021 was online en op 16 december heeft de onderwijsinspectie de school bezocht. Het nieuwe oordeel is Voldoende. Hiermee heeft de school het basisarrangement terugverdiend. Ook krijgt het team op twee indicatoren een Goed: SKA1 visie, ambitie en doelen en SKA2 uitvoering en kwaliteitscultuur.  

Onderwijsinspectie over De Kosmos

‘’De directie van basisschool De Kosmos heeft een goede werkwijze ontwikkeld waarmee de leerkrachten samen werken aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De basis ligt in een duidelijke visie op kwaliteit van onderwijs.  

Daarnaast borgt de school verbetering die hebben plaatsgevonden in het onderwijsproces. Teamleden specialiseren zich binnen de verschillende vakgebieden om zo samen veranderingen in het onderwijs te kunnen starten en begeleiden.’’ 

Klik hier voor het artikel in de Stentor over De Kosmos

Foto: Kevin Hagens