Basisschool De Marke en Remeha werken via Jeugdeducatiefonds samen aan talentontwikkeling

Geplaatst door op vrijdag 19 juni 2020

Openbare basisschool De Marke en het Apeldoornse techniekbedrijf Remeha, starten via het Jeugdeducatiefonds een 4-jarige samenwerking. Door de financiële steun van Remeha wordt het voor het team van De Marke mogelijk om de talentontwikkeling van leerlingen breder te ontplooien en om de techniekthema’s binnen de school verder te ontwikkelen. De lokale samenwerking is maandag 22 juni tijdens een kleine bijeenkomst in het bijzijn van Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn gevierd. Remeha bekrachtigde de samenwerking door laptops voor thuisgebruik te overhandigen aan de leerlingenraad van De Marke.

Inge Voncken, directeur obs De Marke: “Leerkrachten kunnen extra activiteiten organiseren gericht op de ontwikkeling van het talent van elke leerling”

Samenwerking De Marke en Stichting Aandelen Remeha

Remeha steunt basisschool De Marke in ApeldoornHet aanbieden van de laptops maakt onderdeel uit van een bredere en langdurige samenwerking. Naast de meerjarige financiële ondersteuning, krijgt de samenwerking ook een praktische invulling. Leerlingen van De Marke kunnen de techniekthema’s ook in de praktijk ervaren tijdens bezoeken aan de Remeha fabriek. Mariëtte Doornekamp Stichting Aandelen Remeha: “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name het stimuleren van de interesse in techniek. We het vinden daarom heel waardevol dat we kunnen bijdragen aan dit geweldige initiatief zo dichtbij.”

Inge Voncken, directeur basisschool De Marke: “Certificering door het Jeugdeducatiefonds en de samenwerking met Remeha betekent voor De Marke dat alle leerlingen zonder problemen kunnen deelnemen aan activiteiten die het onderwijs en hun persoonlijke ontwikkeling raken. Leerkrachten kunnen extra activiteiten organiseren gericht op de ontwikkeling van het talent van elke leerling. Ik ben trots dat er een zeer betrokken team naast mij staat waarmee we dit dankzij de steun van Remeha en het Jeugdeducatiefonds kunnen realiseren.”

Jeugdeducatiefonds

De afgelopen maanden waren de scholen in Nederland gesloten vanwege de coronamaatregelen. Leerkrachten hebben tijdens de coronacrisis de tweedeling in de samenleving zien toenemen waarbij de meest kwetsbare kinderen het hardst worden getroffen. Het Jeugdeducatiefonds heeft in deze periode 4.000 laptops verstrekt aan basisscholen in het hele land om het thuisonderwijs te ondersteunen. Het aanbieden van laptops voor thuisgebruik door Remeha is ook toekomstgericht een waardevolle ondersteuning.

De Marke - JeugdeducatiefondsHans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds:Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang, zeker in de huidige tijd. Stress en zorgen in een gezin kunnen ertoe leiden dat er thuis weinig aandacht voor school is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. Wij zijn dan ook heel blij dat we door de samenwerking met Remeha basisschool De Marke kunnen helpen om het verschil te maken. Leerkrachten weten als geen ander wat nodig is. Samen proberen we de wereld van de leerlingen nog een beetje mooier te maken.’

Hans Spekman, directeur Jeugdeducatiefonds: “Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken”

Close the Gap

Bij het aanbieden van de laptops is ook Close the Gap betrokken. Dit is een social enterprise uit België die o.a. gebruikte laptops van bedrijven opknapt en verspreid onder goede doelen zoals het Jeugdeducatiefonds.

In de media

Leerlingenraad De Marke in Apeldoorn heeft topdag: cakejes, ijsjes, ontmoeting met burgemeester én geld voor techniekles

Item rtv Apeldoorn

 

Over het Jeugdeducatiefonds

logo JeugdeducatiefondsHet Jeugdeducatiefonds helpt om ontwikkelingskansen van kinderen in Nederland die opgroeien vanuit een achterstand, te vergroten. De scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Hiermee levert het Jeugdeducatiefonds een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie.

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.