Gezamenlijk toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn van start

Geplaatst door op woensdag 23 maart 2022

De basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep zijn definitief overgestapt op het gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige 4-jarigen. Het beleid gaat in op 25 maart a.s. en geldt voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn. Op de basisscholen van de drie grote besturen verloopt het aanmelden en plaatsen van kleuters vanaf nu op dezelfde manier. Daarmee is gegarandeerd dat elk kind onder gelijke omstandigheden een eerlijke en gelijke kans heeft op een school van voorkeur. Om te zorgen dat kinderen in hun buurt naar school kunnen, heeft elk kind voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen.

Aanmelden, plaatsen en inschrijving

Net als voorheen kunnen ouders uit alle basisscholen in Apeldoorn kiezen en is de toegang tot openbaar onderwijs gewaarborgd. Aanmelden voor de basisschool kan door een aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren of op de website het digitale formulier in te vullen.

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt op deze basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. Er is plaatsgarantie voor een kind dat al een oudere broer of zus op de school heeft. Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als ouders daarna aan de school kenbaar maken dat zij van deze plaats gebruik maken, zijn zij zeker van de plaats waar hun kind op het 4de jaar naar school gaat.

Kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 ontvangen de brochure met een aanmeldformulier begin november 2022. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.

Belangrijke data

Ouders met een kind geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019 kunnen vanaf 25 maart hun kind op elke basisschool in Apeldoorn aanmelden. Dit kan tot en met 20 september 2022 bij de school van eerste voorkeur. Ouders die in het bezit zijn van een schriftelijke toezegging van een school kunnen deze tot en met 18 mei 2022 verzilveren bij deze school.

Meer informatie

Op de website www.basisscholenapeldoorn.nl staan alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn en alle informatie over het toelatingsbeleid.
Ouders kunnen met hun vragen bij de scholen en de helpdesk terecht. De helpdesk is bereikbaar per e-mail: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl of tel. : 055 – 206 2299.