Ieder kind dezelfde kans op een basisschool in de buurt

Geplaatst door op woensdag 6 oktober 2021

Ieder kind dezelfde kans op een basisschool in de buurt. Met dat streven als uitgangspunt hebben de schoolbesturen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 besloten om het aanmelden en toedelen van plaatsen in het reguliere basisonderwijs, op dezelfde manier vorm te geven. Voor de zomer hebben de directeuren van alle betreffende basisscholen hierover al een presentatie gehad en zijn de (G)MR-en gevraagd om advies.

Wanneer gaat de nieuwe werkwijze in?

Kinderen die geboren zijn vanaf 1 mei 2019 komen als eerste hiermee in aanraking. De ouders van deze kinderen ontvangen, na de definitieve besluitvorming in november, uitleg over de nieuwe manier van aanmelden en het toedelen van plaatsen. Wettelijk gezien mogen kinderen pas aangemeld worden op een basisschool vanaf 3 jaar.

Geen toezeggingen over plaatsing meer

Toezeggingen vanuit de school over plaatsing aan ouders van kinderen die geboren zijn vanaf 1 mei 2019 worden niet meer gegeven. Enige uitzondering daarop vormen uiteraard kinderen die al een broertje of zusje op school hebben, hiervoor blijft de plaatsingsgarantie van toepassing.

Meer informatie?

Na de definitieve besluitvorming in november 2021 worden alle belanghebbenden uitgebreid geïnformeerd op verschillende manieren, zowel over het proces als over praktische zaken. Wat nu al helder is, is dat met deze gezamenlijke werkwijze een einde komt aan de verschillende regelingen die op de basisscholen bestaan en alle kinderen gelijke kansen krijgen op een basisschool in de buurt.