Kinderen uit het AZC starten op de Heuvellaanschool

Geplaatst door op maandag 4 maart 2019

De voorjaarsvakantie is voorbij en vandaag zijn 35 kinderen uit het tijdelijke AZC aan de Christiaan Geurtsweg naar school gegaan op openbare basisschool Heuvellaan. Op de Heuvellaanschool zijn 2 lokalen ingericht voor het onderwijs aan de kinderen van de tijdelijke AZC. De jongste kinderen hebben een lokaal naast de andere kleutergroepen en de oudere kinderen hebben een lokaal in het tweede schoolgebouw aan de Burglaan. Alle kinderen van het AZC hadden al een kennismakingsboekje van de Heuvellaanschool gekregen met tekeningen en foto’s. De kinderen komen met de bus naar school. Op deze eerste schooldag zijn de kinderen, samen met hun ouders, naar school gekomen en was er een korte rondleiding door de school. Aansluitend konden de leerlingen kennismaken met hun nieuwe leerkrachten.

Onderwijs Nieuwkomers Apeldoorn

De werkgroep Onderwijs Nieuwkomers Apeldoorn houdt zich bezig met de plaatsing van kinderen vanuit het AZC. Deze werkgroep staat onder regie van de drie grote schoolbesturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep) en de gemeente Apeldoorn.

Opvangklassen voor nieuwkomers

Kinderen die net in Nederland zijn hebben in het begin onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om goed te profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere basisschool. Een goede eerste opvang, inzetten van de benodigde ondersteuning en juiste begeleiding zijn specialistische activiteiten die voor de meeste basisscholen moeilijk te organiseren en te bekostigen zijn. Voor succesvol onderwijs profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs. Na aanmelding op een van de Apeldoornse basisscholen worden leerlingen tijdelijk geplaatst in een van beide opvangklassen. De huidige klassen zijn in de wijk Zuid-West op de Emmaschool en in de wijk Noord-Oost op De Zevensprong. Na deze eerste centrale opvang wordt ingeschat hoe de ontwikkeling van de betreffende leerling verloopt en of de leerling kan doorstromen naar regulier onderwijs. Alle schoolbesturen kunnen gebruik maken van de opvangklassen.