Leerplein055 juicht subsidie voor uitdagende en duurzame schoolpleinen toe

Geplaatst door op donderdag 18 april 2019

Vanuit Apeldoorn Gezinsstad heeft de gemeente Apeldoorn een subsidieregeling opengesteld voor scholen om schoolpleinen uitdagender, groener en duurzamer te maken. Leerplein055 juicht de uitdaging van de gemeente om schoolpleinen groener en duurzamer te maken, van harte toe. Leerplein055 is volop bezig om samen met De Eendracht, de openbare basisschool aan de rand van Ugchelen, en openbare basisschool De Kosmos in De Maten, de subsidieaanvragen in te dienen. Voor De Kosmos gaat het om het kleuterspeelplein en voor De Eendracht om het hele schoolplein. 

Leerplein055 juicht ambitie gemeente Apeldoorn toe

In Apeldoorn ligt een stevige ambitie om de stad nog fijner te maken voor gezinnen. Belangrijk daarbij is dat kinderen zoveel mogelijk de kans hebben om buiten te kunnen spelen. De scholen worden nu door gemeente Apeldoorn uitgedaagd om hun pleinen groener te maken met meer mogelijkheden tot beweging, en om het schone regenwater terug te geven aan de natuur. Leerplein055 heeft duurzaamheid ook hoog op de agenda staan. Dat uit zich enerzijds fysiek in de aanpak van de gebouwen door bijvoorbeeld isolatiemaatregelen of het plaatsen van zonnepanelen, anderzijds door het stimuleren van de scholen tot deelname aan acties van Heel Apeldoorn is Rein of de keuze voor lespakketten die leiden tot meer bewustwording van kinderen over het milieu en de natuur.

Buurtbewoners betrekken bij ontwikkeling schoolpleinen

Een uitdagend, groen en duurzaam schoolplein is niet alleen van belang voor de leerlingen, ouders en het schoolteam. Ook buurtbewoners worden actief betrokken bij dit traject. Directeur Maurits Peverelli van obs De Eendracht: “Zoals de naam ‘Eendracht’ al zegt, vinden we het belangrijk om verbinding tussen de kinderen in de school te zien, maar ook een goede verbinding met de buurt is voor ons belangrijk. We hebben van onze leerlingenraad, alle groepen, het team maar ook van buurtbewoners veel input gekregen voor het ontwerp.” 

De schoolpleinontwerper voor beide subsidieaanvragen van Leerplein055 is de in Beekbergen gevestigde Wilbrink Buitenspelen. De positieve ervaringen met Wilbrink Buitenspelen bij het ontwikkelingen van uitdagende schoolpleinen voor twee andere Leerplein055-scholen, obs Beekbergen en obs Sprengenpark, is aanleiding geweest om dit subsidietraject samen op te pakken.