Leerplein055 publiceert jaarverslag 2020 met foto’s en verhalen van medewerkers 

Geplaatst door op zaterdag 3 juli 2021

Het Leerplein055-jaarverslag 2020 staat binnenkort online maar Leerplein055 geeft alvast een korte terugblik op een veelbewogen jaar. Een jaar dat iedereen zich zal herinneren als een jaar vol zorgen over de gezondheid, het welzijn van de kinderen, het geven van onderwijs op afstand en thuisonderwijs. Een jaar waarin door de overheid werd besloten om vanwege de covid-19-pandemie tot tweemaal toe in heel Nederland de scholen voor langere tijd te sluiten.

Alle schoolteams van Leerplein055 hebben hun uiterste best gedaan om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs op afstand te geven. Dat gebeurde deels online -Leerplein055 leende in de eerste lockdown bijna 200 devices uit- en deels door thuiswerk op papier. Een buitengewone opgave voor zowel de schoolteams, de kinderen als de ouders.  

Waardering voor medewerkers, leerlingen én ouders  

Het bestuur van Leerplein055 heeft grote waardering voor de flexibiliteit die kinderen, ouders en medewerkers van Leerplein055 hebben laten zien. De scholen hebben, naast de online lessen, ook noodopvang geboden voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare situaties.  

Het verslagjaar bracht zorgen om kwetsbare kinderen en de voortgang van het onderwijsproces. Er waren voor de kinderen teleurstellingen. De Eindtoets voor groep 8 werd niet afgenomen en veel leerzame en leuke uitjes gingen niet door zoals schoolreisjes, schoolkampen en sportactiviteiten. En musicals konden alleen zonder publiek worden opgevoerd. 

Foto’s en verhalen van medewerkers 

De beste manier om de betrokkenheid en de energie van onze medewerkers in dit bijzondere verslagjaar te laten zien, is door de verhalen van medewerkers te plaatsen. In het jaarverslag vertellen daarom verschillende medewerkers hun verhaal. Elk verhaal heeft een eigen focus en alle verhalen bij elkaar geven een indrukwekkend beeld van het onderwijs in 2020.  

Flexibiliteit en veerkracht 

Nooit eerder is een zo groot beroep gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers van Leerplein055 en dat terwijl medewerkers privé vaak ook de nodige onzekerheden en zorgen kenden. Dankzij ieders inzet ging het onderwijs online verder en zijn we er in geslaagd leerlingen te blijven betrekken en motiveren. We hebben contact gehouden met ouders in een erg lastige periode.  

De betrokkenheid en de energie die wij hebben ervaren zijn van bijzondere betekenis voor de toekomst van onze leerlingen. Daarvoor spreken we onze oprechte waardering en dank uit aan alle medewerkers van Leerplein055! 

Fred Berends 
Frederique Oolbekkink
College van bestuur Leerplein055