Leerplein055-scholen zijn klaar voor start op 11 mei

Geplaatst door op vrijdag 8 mei 2020

Alle Leerplein055-scholen zijn er klaar voor: maandag komen de leerlingen eindelijk weer naar school! Uiteraard houden alle Leerplein055-scholen zich aan de kabinetsbesluiten en de rivm-richtlijnen. Conform de opdracht van het kabinet wil Leerplein055 op een zo veilig mogelijke manier het onderwijs vanaf 11 mei op de scholen starten. De protocollen van de landelijke onderwijspartners dienen daarbij als handreiking en zijn richtinggevend, maar bieden ruimte om hier handen en voeten aan te geven op de eigen school.

Leerkrachten en schoolmedewerkers kijken er naar uit om de leerlingen weer te zien. Leerlingen zullen houvast vinden in de nieuwe structuur die de schoolteams bieden: hartelijk maar wel op afstand, samen maar ook zoveel mogelijk apart en eensgezind maar niet te dicht bij elkaar.

In de afgelopen week zijn de laatste voorbereidingen op de scholen gedaan op het gebied van extra hygiene, looproutes en in- en uitgangen.

De Stentor: Leerkrachten De Vliegenier staan te popelen om weer te beginnen