Lessen democratie op Praktijkschool Apeldoorn

Geplaatst door op maandag 26 november 2018

Prakijkschool Apeldoorn is de school voor praktijkonderwijs binnen Leerplein055. De school werkt al vier jaar met de methode ‘Democratie kun je leren’ aan de sociale vaardigheden van leerlingen. De lessen vallen onder het vak Burgerschap. Aan de hand van 3 thema’s leren de leerlingen praktische vaardigheden en werken zij aan sociale vaardigheden die zij nodig hebben in de maatschappij. De thema’s zijn: een positieve klas, omgaan met conflicten en kritiek én omgaan met verschillen.

In elk lokaal hangen de Gouden Regels:

  1. Iedereen is welkom en hoort erbij.
  2. Wij lossen problemen met elkaar op.
  3. Wij respecteren dat wij allemaal anders zijn.
  4. Wij gebruiken vriendelijke taal.

Leerlingbemiddelaars

Binnen Praktijkschool Apeldoorn zijn er leerlingen opgeleid tot leerlingbemiddelaar. Ze bemiddelen gelijke conflicten tussen leerlingen die jonger zijn dan zijzelf. Hierdoor leren zij verschillende praktische vaardigheden, zoals luisteren naar een verhaal, het verhaal samenvatten, oplossingen aandragen, een gesprek leiden, samenwerken, et cetera. De leerlingbemiddelaars zijn erg trots op hun rol en nemen deze verantwoordelijkheid heel serieus.

De leerlingen die een conflict hebben, krijgen d.m.v. de leerlingbemiddelaars alle tijd en aandacht die zij verdienen om het conflict goed op te lossen. Het conflict wordt meteen opgelost. Een win-winsituatie voor alle partijen. De leerlingbemiddelaars werken onder de hoede van een groep leraren die hiervoor speciaal zijn geschoold.

Vriendelijker voor elkaar

Sinds de school met deze methode werkt, merken wij verschil binnen de school. Leerlingen gaan vriendelijker met elkaar om, er zijn minder conflicten, de conflicten worden sneller met elkaar opgelost en leerlingen spreken elkaar aan op het gedrag of benoemen de Gouden Regels. Vanzelfsprekend is en blijft het schoolteam eerst verantwoordelijk voor de gehele veiligheid op school. Deze methode helpt het algehele goede gevoel van veiligheid verder te vergroten. Een succesvolle verandering binnen de school!

De methode is door Praktijkschool Apeldoorn in samenwerking met de CED groep speciaal geschikt gemaakt voor leerlingen in het praktijkonderwijs.

Klik hier voor het artikel van de CED over Praktijkschool Apeldoorn