Maandag 8 februari gaan de basisscholen weer open: welkom terug!

Geplaatst door op donderdag 4 februari 2021

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet 31 januari besloten en tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari bekendgemaakt. Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen zodat kinderen weer op school onderwijs kunnen volgen. Om de risico’s van verspreiding van het virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan zullen er op de scholen aanvullende maatregelen gaan gelden.

Maatwerk voor elke school

In een “aanvullend servicedocument” heeft de Rijksoverheid concrete maatregelen benoemd. Binnen Leerplein055 zijn directeuren bezig om met hun team de maatregelen en adviezen te vertalen naar een passende werkwijze op de eigen school, maatwerk dus. Want elke school is anders en elk gebouw biedt andere mogelijkheden. Aan de hand van het servicedocument worden de landelijke onderwijsprotocollen aangepast met als doel om op een passende en zo veilig mogelijke manier het onderwijs op school te verzorgen; de nieuwe protocollen worden op 4 februari verwacht. Natuurlijk blijven alle bestaande maatregelen over hygiëne, afstand houden en ventileren nadrukkelijk van kracht. 

Communicatie naar ouders

Fred Berends, voorzitter college van bestuur: “ik begrijp dat veel leerkrachten en natuurlijk kinderen en ouders blij zijn dat de scholen open kunnen maar tegelijk zullen er zorgen en twijfels zijn. Het vraagt om duidelijke afspraken in en rondom de school.” Ouders ontvangen donderdag 4 februari een brief van Leerplein055 en uiteraard aanvullende praktische informatie vanuit de eigen school.

Uitgangspunt Leerplein055

Het aanvullend servicedocument voor het (speciaal) basisonderwijs bevat wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen (verplicht) en dringend advies. Onder ‘dringend advies’ staan maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties haalbaar zullen zijn. Leerplein055 heeft haar directeuren gevraagd om hieraan met het team zo goed en passend mogelijk invulling te geven. Doel is daarbij steeds om contacten te beperken, verspreiding van het virus te voorkomen en daarmee het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen voortzetten.