Motie in De Tweede Kamer aangenomen voor wettelijke basis flexibele onderwijstijden

Geplaatst door op woensdag 19 juni 2019

Positief nieuws voor de sterrenscholen in Apeldoorn! Op 18 juni 2019 heeft De Tweede Kamer ingestemd met een motie voor een wettelijke basis voor flexibele onderwijstijden en voor continuïteit bij scholen die deelnemen aan het experiment. Dit laatste betreft ook twee Leerplein055-basisscholen: Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier. ​​Uiteraard moet afgewacht worden hoe het aannemen van deze motie wordt vertaald in een wetswijziging. En, onder welke voorwaarden mogen scholen de flexibele onderwijstijden voortzetten. Leerplein055 is in afwachting van een brief hierover van Minister Slob.​

Er is door schoolbesturen, vereniging IKOOK (de landelijke vereniging voor Sterrenscholen en IKC’s), de gemeente Apeldoorn en door de PO-raad, aandacht gevraagd voor de ontstane situatie door het stopzetten van het experiment Flexibele Onderwijstijden. Leerplein055 heeft ook richting de verschillende fracties actie genomen en steeds benadrukt dat de sterrenscholen in Apeldoorn in grote mate recht doen aan de uitgangspunten van goed leren en goed werkgeverschap mét oog voor passend onderwijs. De vele brieven van ouders van onze sterrenscholen hebben hierin zeker bijgedragen.

Door de verschillende Tweede Kamerfracties zijn vervolgens schriftelijk vragen gesteld aan Minister Slob. Na beantwoording van de vragen is op 13 juni een motie ingediend door de Kamerleden Heerema (VVD), Rog (CDA) en Van Meenen (D66). In de motie is Minister Slob opgeroepen om het wettelijk mogelijk te maken voor scholen om, onder nader vast te leggen voorwaarden, zoals bijvoorbeeld instemming van de medezeggenschapsraad, en rekening houdend met de onderwijskwaliteit en onderwijsfilosofie, af te kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties.

Ook de afgelopen dagen hebben alle partijen zich opnieuw ingezet om steun voor de motie te krijgen. Uiteraard volgt het college van bestuur van Leerplein055 samen met de directeuren van de sterrenscholen, de ontwikkelingen nauwgezet.