Nieuwe coronamaatregelen voor het basis- en voortgezet onderwijs

Geplaatst door op maandag 29 november 2021

Op de persconferentie van 26 november* maakte het kabinet bekend dat alle scholen en onderwijslocaties open kunnen blijven. Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat leerlingen fysiek naar school kunnen blijven gaan. Wel zijn er aanvullende maatregelen om dit verantwoord te doen. Deze maatregelen gelden sinds maandag 29 november gedurende in ieder geval drie weken. Hiermee wordt wederom een beroep gedaan op de veerkracht en het organisatietalent van onze schoolteams. Mochten scholen meer tijd nodig hebben om maatregelen door te voeren, dan is die ruimte er.

* op 2 december is een aanpassing voor het testbeleid doorgevoerd, zie aanvullende regels.

Alle Leerplein055-scholen volgen de rivm-richtlijnen en daarmee de onderwijsprotocollen. Onze scholen blijven aan de veilige kant in het belang van onze medewerkers en leerlingen. Maar we zijn niet gehouden aan het onmogelijke: elk schoolgebouw is anders en daarmee verschillen ook de mogelijkheden en oplossingen.

Basisregels en aanvullende maatregelen

De huidige coronamaatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld.

Naast de basisregels zijn de volgende aanvullende maatregelen ingevoerd:

  • Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school voor iedereen in het v(s)o en voor het personeel van het po en s(b)o. Leerlingen vanaf groepen 6 wordt dit ook dringend geadviseerd.
  • Al het onderwijspersoneel, alle leerlingen in het vo en de leerlingen vanaf groepen 6 van het po en s(b)o krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.
  • Aanpassing 2 december: Leerlingen en onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, kunnen met een negatieve zelftest naar school. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.
  • Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen, met gespreide pauzes.
  • Dringend advies om looproutes met eenrichtingsverkeer in en rondom het gebouw in te richten.
  • Leerlingen gaan zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht.

Informatie voor medewerkers en ouders

Kinderdagverblijven, basisscholen, het voortgezet onderwijs en het MBO, HBO en WO zijn open. Op de site van GGD NOG (GGD Noord- en Oost-Gelderland) is meer informatie te vinden over het testen van onderwijspersoneel en kinderen, de huidige maatregelen en wat er gebeurt bij een coronabesmetting op de kinderopvang of onderwijsinstellingen.

Basisregels voor iedereen

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. De basisregels gelden voor iedereen, ook voor mensen die zijn gevaccineerd. Mensen kunnen elkaar dan nog steeds besmetten.

  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.