Onderwijs aan nieuwkomers: ontwikkelingen in Apeldoorn

Geplaatst door op vrijdag 16 november 2018

Binnenkort wordt er een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn geopend. De werkgroep Onderwijs Nieuwkomers Apeldoorn houdt zich bezig met de plaatsing van kinderen vanuit dit AZC. Deze werkgroep staat onder regie van drie schoolbesturen (Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep) en de gemeente Apeldoorn. Het is nog niet bekend hoe groot de instroom van gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd zal zijn.

Opvangklassen voor nieuwkomers

Kinderen die net in Nederland zijn hebben in het begin onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om goed te profiteren van het onderwijsaanbod op een reguliere basisschool. Een goede eerste opvang, inzetten van de benodigde ondersteuning en juiste begeleiding zijn specialistische activiteiten die voor de meeste basisscholen moeilijk te organiseren en te bekostigen zijn. Voor succesvol onderwijs profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs. Na aanmelding op een van de Apeldoornse basisscholen worden leerlingen tijdelijk geplaatst in een van beide opvangklassen. De huidige klassen zijn in de wijk Zuid-West op de Emmaschool en in de wijk Noord-Oost op De Zevensprong. Na deze eerste centrale opvang wordt ingeschat hoe de ontwikkeling van de betreffende leerling verloopt en of de leerling kan doorstromen naar regulier onderwijs. Alle schoolbesturen kunnen gebruik maken van de opvangklassen.

Uitbreiding opvangklassen

Voor de kinderen die op een AZC wonen vraagt het bieden van steun en veiligheid bij het verwerken van de overgang naar een andere samenleving extra aandacht. Door de komst van de AZC aan de Chr. Geurtsweg zullen de opvangklassen in Apeldoorn, afhankelijk van het aantal kinderen dat geplaatst wordt, uitgebreid worden.

Overstap naar een reguliere basisschool

Leerlingen die in Nederland al onderwijs hadden gevolgd worden in een reguliere groep geplaatst. Met de basisscholen worden afspraken gemaakt hoe het onderwijs het beste vorm kan krijgen.