Onderwijs op afstand krijgt snel vorm bij Leerplein055

Geplaatst door op vrijdag 20 maart 2020

Sinds maandag zijn de scholen in Nederland bijna leeg. We bevinden ons in een zeer uitzonderlijke situatie en de zorg om de kwetsbaren in onze samenleving is groot. Het college van bestuur van Leerplein055 vraagt medewerkers en ouders om in contact te blijven  en in positieve zin naar elkaar om te kijken. Op de Leerplein055-scholen zijn deze week alleen leerlingen opgevangen waarvan een ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Het is voor deze kinderen onwennig maar de leerkrachten zetten zich volop in om de kinderen een prettig dagritme te geven.

Thuiswerkpakketten

Alle leerlingen hebben de afgelopen dagen ’thuiswerkpakketten’ ontvangen van hun leerkracht en zijn thuis aan de slag gegaan.  Leerkrachten hebben contact met hun leerlingen en ouders via verschillende online kanalen. Op schoolniveau wordt nu onderwijs op afstand vormgegeven. Leerkrachten hebben dit ontzettend snel en professioneel opgepakt. De focus lag deze week op het herhalen van kernvakken, zoals taal, lezen en rekenen.

Complimenten voor alle ouders die, naast hun werk en/of zorgtaken, thuis zorgen dat hun kinderen elke dag met het schoolwerk aan de slag gaan. Leerkrachten geven op afstand zoveel mogelijk ondersteuning en tips.