Onderwijsstaking 15 maart: bijna alle Leerplein055-basisscholen gaan dicht

Geplaatst door op vrijdag 22 februari 2019

Op 15 maart 2019 staken medewerkers in alle onderwijssectoren. Ook in het basisonderwijs leggen medewerkers het werk neer. De stakingsbereidheid binnen Leerplein055 is zeer hoog en dat vertaalt zich dan ook in het feit dat bijna alle scholen van Leerplein055 op vrijdag 15 maart de deuren sluiten. Schooldirecteuren hebben hierover inmiddels gecommuniceerd met ouders.

Druk uitoefenen op de politiek

De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Er is meer geld nodig om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten, de werkdruk te verminderen en om het lerarentekort tegen te gaan. Daarbij is jarenlang te weinig geld uitgetrokken om het beroep van de leerkracht marktconform te belonen en het onderwijs constateert al jaren dat er onvoldoende geld beschikbaar is voor onderhoud van gebouwen, leermiddelen etc.

Brede steun onder ouders voor extra onderwijsgeld

Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort en de werkdruk bij leraren. Overvraagde leraren, een toenemend ziekteverzuim en veel lesuitval; het onderwijs staat onder druk en ouders merken hiervan dagelijks de gevolgen.

Lees meer op de website van Ouders & Onderwijs

Reserves schoolbesturen

In verschillende media wordt gesteld dat schoolbesturen teveel reserves hebben. De verschillen in de hoogte van de reserves zijn soms groot maar verschillen ook tussen het basisonderwijs, het VO of bijvoorbeeld met MBO. Voor Leerplein055 zijn de reserves na te zien in het jaarverslag dat jaarlijks op de website van Leerplein055 wordt gepubliceerd. De reserves van Leerplein055 zijn op te splitsen in een algemene reserve, voorzieningen voor leerlingondersteuning, groot onderhoud en de exploitatie van scholen. De reserves van Leerplein055 zijn overigens binnen de bandbreedte die het ministerie daarvoor stelt.