Leerlingen en docenten van Praktijkschool Apeldoorn laten hun school zien

Geplaatst door op vrijdag 25 februari 2022

Tijdens de DOE-middag op 16 februari konden leerlingen ook zelf kennismaken met de Praktijkschool Apeldoorn en meedoen met praktijklessen. De DOE-middag gemist? Met een nieuwe serie video’s laten leerlingen en docenten van de Praktijkschool Apeldoorn niet alleen hun school zien maar ook de verschillende praktijklessen!

Met diploma op zak zelfstandig meedoen in de maatschappij

De Praktijkschool Apeldoorn is de openbare school voor praktijkonderwijs en onderdeel van Leerplein055. Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. De leerlingen leren door veel in de praktijk te doen en halen beoordelingen, certificaten en getuigschriften, die belangrijk zijn voor hun werk of een vervolgstudie in het MBO. Het team van Praktijkschool Apeldoorn begeleidt leerlingen naar zelfstandig meedoen in de maatschappij, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Als de leerlingen 18 jaar zijn, gaan zij van school met een diploma, met daarbij een overzicht van de behaalde kwalificaties, certificaten en werkervaring.

tekst gaat  verder onder de video

 

De school staat open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs en het openbaar onderwijs van de Praktijkschool Apeldoorn staat voor het centraal stellen van de vrijheid van de mens, met respect voor de vrijheid van de ander. Dat is onder andere zichtbaar in de gouden regels op school.

De gouden regels van Praktijkschool Apeldoorn

De gouden regels helpen in de veiligheid en rust op school en horen bij het programma ‘De Vreedzame school’. Dit is een speciaal programma voor het praktijkonderwijs. Hierin leren leerlingen hoe ze problemen met anderen kunnen voorkomen. Ook leren zij, als er toch problemen zijn, hoe zij deze zelf kunnen oplossen. De vier gouden regels zijn:

  • iedereen is welkom en hoort erbij
  • wij lossen problemen met elkaar op
  • wij respecteren dat we allemaal verschillend zijn
  • wij gebruiken vriendelijke taal.