Privacyrisico’s bij Google (G Suite for Education)

Geplaatst door op donderdag 4 maart 2021

Onlangs is er een privacy-analyse uitgevoerd naar Google G Suite for Education (ook bekend als Google Workspace for Education). Op 1 maart werd bekend dat uit deze privacy-analyse blijkt dat de privacyvoorwaarden van Google niet voldoen aan de privacywetgeving. Het uitgangspunt van het kabinet en het Nederlandse onderwijs is dat Google haar voorwaarden en systemen aanpast, zodat zij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Geen persoonsgegevens of individuele leerresultaten

Belangrijk om te weten is dat het niet om individuele leerresultaten of naam- en adresgegevens van gebruikers gaat. De privacyrisico’s die zijn geconstateerd hebben betrekking op metadata. Dit zijn gegevens die ontstaan bij het gebruik van de applicaties van Google. Met deze data kan Google onder andere zien waar gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze zijn ingelogd en welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt. Daarnaast is het zo dat leerlingen bij Leerplein055 een schoolaccount hebben en geen privé google-account.

Maatregelen door Leerplein055

De maatregelen die onderwijsinstellingen kunnen nemen om de privacyrisico’s te verkleinen zijn beperkt. Het college van bestuur volgt de ontwikkelingen via de PO-raad (de sectororganisatie van het basisonderwijs) en de Functionaris Gegevensbescherming heeft deze week meegekeken in de stappen die vanuit ICT-beheer zijn gedaan. Leerplein055 heeft inmiddels de volgende acties genomen:

  • de toegang tot Google-producten die niet vallen onder de verwerkersovereenkomst zijn of worden geblokkeerd voor alle medewerkers en leerlingen
  • het gebruik van een privé Google-account in de G Suite-omgeving is centraal geblokkeerd.
  • Locatievoorziening (plaatsbepaling van de hardware) wordt uitgeschakeld.

Maatregelen door ICT-beheerpartij

De ICT-beheerpartij van Leerplein055 zal -naast de maatregelen die Leerplein055 al heeft doorgevoerd- nog aanvullende instellingen aanpassen. De verwachting is dat dit zonder veel impact op het dagelijks gebruik van de Chromebooks en andere apparaten kan plaatsvinden.

Microsoft – Office365

Alle Leerplein055-medewerkers maken gebruik van office365-tools. Microsoft heeft 3 jaar geleden het proces doorlopen dat Google nu doorloopt. Dat heeft geleid tot extra strenge voorwaarden in contracten met Microsoft om privacy voor scholen te borgen. De verwachting is dat Google tot een vergelijkbaar compromis zal komen met de wetgever.