Ruim voldoende gescoord na onderzoek van de onderwijsinspectie

Geplaatst door op donderdag 10 november 2022

Leerplein055 voldoet weer ruimschoots aan de gestelde eisen. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie. We zijn onwijs trots op de resultaten die we met het team hebben behaald.

In december 2021 en in februari 2022 informeerden wij u over de situatie binnen onze organisatie met betrekking tot de kritiek van de Onderwijsinspectie, de bestuurlijke ontwikkelingen en de mogelijke sluiting van scholen. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan verbetering.

Onderzoek Onderwijsinspectie

Het herstelonderzoek van de Onderwijsinspectie bestond uit een aantal onderdelen. Ze bezochten 7 van de 22 scholen van Leerplein055, hebben gesproken met een ruime delegatie van de schooldirecteuren, de gemeenschappelijke medezeggenschap en de Raad van Toezicht (in nieuwe samenstelling) en ze voerden een uitgebreid start- en eindgesprek met ons als bestuur. Hieruit hebben zij geconstateerd dat Leerplein055 op alle fronten weer ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen.

Het bestuur is betrokken, zichtbaar en aanspreekbaar bij en in de scholen. Het lerend vermogen binnen onze organisatie is volop aanwezig en aangesproken en ook ontvingen wij een compliment van de Onderwijsinspectie voor de kwaliteit en het talent dat aanwezig is op de scholen van Leerplein055.

Trots

Met genoegen kunnen wij u nu melden dat Leerplein055 zich volledig heeft hersteld op het gebied van onderwijskwaliteit, de kwaliteitscultuur en de wijze waarop Leerplein055 daarover verantwoording aflegt. Wij zijn enorm trots op de prestatie die hiermee is geleverd door de scholen, de schooldirecties, de leerkrachten, onze stafondersteuning, de medezeggenschap en onze toezichthouder. Op alle fronten is op transparante wijze gewerkt aan en gecommuniceerd over noodzakelijke verbetering zonder moeilijke zaken uit de weg te gaan.

Toekomst

We zijn er uiteraard nog niet en werken hard door aan verdere verbetering van het onderwijs en aan de optimalisatie van de ondersteunende processen. Het feit dat in korte tijd en met een gedegen aanpak het herstel volledig is gerealiseerd biedt alle vertrouwen in de verdere doorontwikkeling van Leerplein055. Tijdens de medewerkersdag van 9 november is dit mooie resultaat gezamenlijk gevierd. Ook stond deze dag in het teken van inspireren, ontmoeten en doorontwikkelen van onze mooie onderwijsorganisatie.

Kracht, ambitie en gelijkwaardigheid

We mogen constateren dat dit door u als ouders ook wordt her- en erkend. De leerlingenaantallen op Leerplein055-scholen stijgen weer. De gedwongen sluiting van scholen wegens te weinig leerlingen is hiermee volledig van de baan. Dat laat onverlet dat binnen heel Apeldoorn er een vraagstuk is rondom het aantal basisscholen, maar Leerplein055 kan hier nu vanuit kracht, ambitie en gelijkwaardigheid naar kijken.

Neem contact op

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze brief of anderszins, laat dit dan weten aan de schooldirectie of neem contact met ons op via het bestuursbureau van Leerplein055 middels het telefoonnummer 055-5393750.