Schoolpleinen Leerplein055-basisscholen vanaf 1 januari rookvrij

Geplaatst door op donderdag 12 december 2019

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 een rookvrije generatie is. Een van de afspraken in het akkoord is dat per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen rookvrij zijn. De basisscholen van Leerplein055 wachten dit moment niet af. Het bestuur van Leerplein055 vindt het belangrijk om zo snel mogelijk werk te maken van rookvrije schoolterreinen en daarom zijn vanaf 1 januari de schoolpleinen van alle openbare basisscholen in Apeldoorn rookvrij. De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen en is gewerkt aan bewustwording bij schoolteams en ouders en zijn medegebruikers van de schoolpleinen geïnformeerd.

Niet roken in het zicht van kinderen

De openbare basisscholen in de gemeente Apeldoorn willen leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Op dit moment is bijna de helft van de schoolpleinen al rookvrij. Naast een rookvrij schoolplein zetten de scholen van Leerplein055 ook in op niet roken in het zicht van de leerlingen, bijvoorbeeld net buiten het schoolplein, bij de ingang van het plein of op de stoep bij de basisschool.

Een zichtbaar rookvrij schoolplein

Op de 24 schoolpleinen van de openbare basisscholen zal het na de kerstvakantie ook zichtbaar zijn dat het rookvrije schoolpleinen zijn. In de kerstvakantie worden bordjes opgehangen bij de ingangen van de schoolpleinen met de tekst ‘rookvrij’ en ‘op weg naar een rookvrije generatie’. Dergelijke borden zijn in Apeldoorn al te zien bij verschillende sportverenigingen en vanaf januari dus ook bij alle openbare basisscholen in Apeldoorn en bij de openbare basisscholen in Beekbergen, Oosterhuizen, Klarenbeek en Loenen. Rookvrije schoolpleinen gelden voor medewerkers, ouders, medegebruikers van de schoolgebouwen, bezoekers en leveranciers.

Aandacht voor gezondheid en vitaliteit

Het project rookvrije schoolpleinen past goed bij de ambities van Leerplein055 op het gebied van gezondheid en vitaliteit van leerlingen en medewerkers. Op verschillende basisscholen verzorgen professionele beweegcoaches van Accres de lessen bewegingsonderwijs waardoor kinderen beter leren bewegen en meerdere scholen hebben inmiddels het predicaat ‘gezonde school’ ontvangen. Een groot aantal scholen neemt deel aan het project ‘EU-Schoolfruit’.

Scholen krijgen 20 weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen en leerkrachten stimuleren de kinderen om samen groente en fruit te eten in de klas. Leerlingen leren meer soorten groente en fruit kennen en nemen na het project vaker fruit mee naar school als tussendoortje. Het belang van Leerplein055 gaat dan ook verder dan het ‘technisch’ realiseren van rookvrije schoolpleinen.

Fred Berends, voorzitter college van bestuur: “Een van de uitgangspunten in ons strategisch plan is dat iedere medewerker verantwoordelijk is voor een goede balans tussen werk en privé met als doel ‘fit en gezond’ te kunnen blijven werken. Persoonlijke afwegingen zijn hierbij belangrijk maar Leerplein055 stimuleert het sporten door medewerkers met een financiële bijdrage, ondersteunt medewerkers die willen stoppen met roken en wij zetten als Apeldoornse onderwijsorganisatie bewust in op de vitaliteit van medewerkers”.

Het landelijke preventieakkoord

Ruim een jaar geleden, op 23 november 2018, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het nationaal preventieakkoord “Op weg naar een gezonder Nederland in 2040” aangeboden. Het akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

De ambitie is om Nederland gezonder te maken. Alle kinderen hebben recht op een goede start, zodat ze daar hun leven lang profijt van hebben. Nog steeds raken iedere week honderden kinderen verslaafd aan roken en is roken veruit de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte.

Op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik zijn de ambities, doelen en maatregelen vastgelegd in het akkoord.