Uitzending Eenvandaag

Geplaatst door op vrijdag 22 juni 2018

Een van onze basisscholen, De Rietendakschool, komt zaterdag 22 juni in beeld tijdens een uitzending van EenVandaag. Per mail ontving onze school van EenVandaag vragen naar aanleiding van gesprekken met een aantal ouders van de school. Het item van EenVandaag gaat over zorgplicht in het onderwijs en de rol van de onderwijsinspectie.

Leerplein055 heeft bij de redactie van het programma aangegeven het zeer spijtig te vinden dat noch de school, noch het bestuur is benaderd voor een open gesprek of interview maar dat ervoor is gekozen om aantijgingen over de school te vatten in–soms zeer suggestieve- vragen en deze aan de school voor te leggen.

Leerplein055 heeft er samen met de school voor gekozen om zo feitelijk mogelijk en met open vizier te reageren en om onderwerpen in de juiste context te plaatsen. Omdat wij de privacy van kinderen en ouders dienen te respecteren kunnen we niet ingaan op specifieke situaties en is een deel van de reactie off-the-record gegeven met als doel om de juiste situatie te schetsen.

We willen benadrukken dat De Rietendakschool haar zorgplicht serieus neemt en zij bij eventuele voorvallen op professionele wijze actie nemen. Daarbij spannen zij zich altijd in voor een goede samenwerking met de ouders van de leerlingen. Dat gaat doorgaans heel goed en we betreuren het daarom dat in dit geval de landelijke media is gezocht. We denken niet dat dit in het belang is van leerlingen, ouders of de school. De Rietendakschool wordt ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld en teamleden kunnen zich – in verband met privacy van kinderen en ouders – niet persoonlijk verweren tegen de gemaakte aantijgingen.

Het bestuur van Leerplein055 is steeds nauw betrokken geweest en staat achter het handelen van het team. Dit laat onverlet dat wij als lerende organisatie ook steeds bezig zijn met leren mét en van elkaar.

Volledige reactie De Rietendakschool

Vooruitlopend op de uitzending heeft de school alle ouders geïnformeerd en ook in de groepen is met de leerlingen open gesproken over het feit dat ‘hun’ school op televisie komt, uiteraard op het niveau van de verschillende groepen.

Volledig overzicht vragen EenVandaag en antwoorden

Vragen van media verwijzen wij naar mevrouw M. Schouten, mschouten@leerplein055.nl, bereikbaar op werkdagen via 055 539 37 59.