Voorzitter college van bestuur over de ingewikkelde vraagstukken van de coronacrisis

Geplaatst door op maandag 30 maart 2020

Bericht van Fred Berends, voorzitter college van bestuur Leerplein055:

In hoog tempo komen ingewikkelde vraagstukken op de samenleving af en de gevolgen van de coronacrisis voor volwassenen én kinderen zijn groot. Ik denk daarbij aan de onzekerheid over baan en inkomen, het missen van sociale contacten of situaties waarbij we te maken krijgen met ziekte in onze nabije omgeving. 

Onderwijs op afstand

Ik ben trots op de manier waarop medewerkers van Leerplein055 onder deze omstandigheden het onderwijs op afstand hebben vorm gegeven en de opvang op school organiseren. Met ondersteuning van professionals op het gebied van onderwijskwaliteit en ICT, ontwikkelt dit zich steeds verder. En binnen Leerplein055 komt een waardevolle uitwisseling van kennis en inzichten tussen medewerkers van de verschillende scholen op gang. Wat wordt er ongelofelijk veel werk verzet door iedereen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ouders zorg, werk en thuisonderwijs moeten zien te combineren en ik heb onze medewerkers gevraagd om ook daar aandacht voor te houden.

Aandacht voor kwetsbare leerlingen

Afgelopen week hebben wij ruim 170 Chromebooks herverdeeld over de Leerplein055-scholen zodat leerlingen die thuis niet over een device beschikken, deze tijdelijk via hun school krijgen. Wifi blijkt in de meeste situaties beschikbaar te zijn en de leerkrachten houden zo goed mogelijk contact met leerlingen en ouders/verzorgers. 
Met de gemeente, kinderopvang, zorg en onderwijs bereiden we in Apeldoorn de uitbreiding van opvang voor. Het gaat hierbij over de 24/7-opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en een plan voor de opvang van kinderen in kwetsbare situaties. De inzet van alle betrokken partijen is onverminderd groot.

We weten dat het spannend is in de gezondheidszorg, laten we daaraan vanuit onderwijs onze bijdrage leveren!