Openbaar basisonderwijs

Uit het boek ‘Aap Noot Mies in Apeldoorn’ van Wim H. Nijhof (2013):

Rangeren naar nieuwe bestuursvorm
In februari 1996 verscheen een oriënterende notitie van de Dienst Onderwijs & Cultuur van de gemeente Apeldoorn, onder de titel Rangerend naar een passende bestuursvorm voor het openbaar primair onderwijs in Apeldoorn. Het uiteindelijke besluit was: er kwamen twee bestuurscommissies, één voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Zij kregen een aantal bevoegdheden om eigen beleid op de openbare scholen te ontwikkelen. Maar het werk werd nog steeds door de ambtenaren van de afdeling onderwijs verricht en de financiën waren nog steeds integraal onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Voor het basisonderwijs werd de stad in vier regio’s verdeeld en vier schooldirecteuren werden als regio-coördinator aangesteld. Zij ondersteunden de scholen en rapporteerden aan de bestuurscommissie. Op die manier werd het bestuur van het openbaar onderwijs steeds zelfstandiger, kon een begin worden gemaakt met eigen beleid, maar de gemeente bleef formeel verantwoordelijk.

In 2000 werd een volgende stap gezet in het verzelfstandigingsproces van het openbaar onderwijs. De ambtelijke ondersteuning werd van de afdeling onderwijs losgekoppeld, de gemeentelijke medewerkers werden verdeeld over basisonderwijs en voortgezet onderwijs en kregen een eigen onderkomen. Voor het basisonderwijs was dat het kantoorpand aan de Arnhemseweg 1, dat in 2012 werd verruild voor kantoren aan de 2e Wormenseweg, op de plek waar vroeger de Sperwerlaanschool stond en nu dus de koepel voor het openbaar primair onderwijs in Apeldoorn is gevestigd.

De overgeplaatste ambtenaren bleven nog wel de ambtelijke status houden, maar konden nu aan de slag met eigen beleidsplannen, met een eigen begroting en met een eigen ambitie. Sinds die ontkoppeling werd ook een eigen naam voor het openbaar basisonderwijs gehanteerd: Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn, afgekort OPOA. De eerste voorzitter van OPOA was Bram Kamerling, die kon bogen en steunen op een jarenlange ervaring en kennis van zaken.

Modern, betrokken, toegankelijk
In een tijd waarin beeldvorming en imago steeds belangrijker werden, was OPOA natuurlijk niet echt een aansprekende en eigentijdse naam. Pas in 2006 werd de naam veranderd, op het moment dat de laatste stap in het verzelfstandigingsproces werd gezet. De gemeenteraad van Apeldoorn had tijdens één van de bezuinigingsdebatten in 2004 unaniem een motie aangenomen met de titel Handen af van het openbaar onderwijs. Die motie bevatte een dubbele boodschap: we willen als gemeente niet langer het openbaar onderwijs extra financieren én het openbaar onderwijs moet helemaal zelfstandig worden. Dat is na veel gesoebat, met name over de hoogte van de ‘bruidsschat’, uiteindelijk in 2006 ook gebeurd. Er kwam een eigen stichting, met een eigen bestuur een eigen directie en met een meer eigentijdse naam: niet langer OPOA maar Leerplein055. Maar niet alleen de naam veranderde op 1 augustus 2006. De medewerkers kregen een aanstelling bij de nieuwe stichting en waren niet langer in dienst van de gemeente. Ook werd ingezet op eigen strategisch beleid en er kwam een nieuwe communicatiestrategie met een eigen huisstijl en logo. Huisstijl en logo zijn ontwikkeld door de Apeldoornse grafisch vormgever Ruud van Dijk. Het logo bevat de primaire kleuren en de primaire vormen van de wereld van het kind. Het geeft bovendien de verscheidenheid aan van de scholen: reguliere basisscholen, speciale scholen, dorpsscholen, Jenaplan, Dalton, Sterrenscholen en een Praktijkschool. Het logo symboliseert de eenheid in verscheidenheid van alle scholen en vormt het ‘gezicht‘ van Leerplein055.

De nieuwe organisatie koos voor de kernwaarden: modern, betrokken en toegankelijk. Daarin weerspiegelen zich ook de waarden van het openbaar onderwijs: Leerplein055 wil er zijn voor ieder kind, ongeacht afkomst, religieuze overtuiging of culturele achtergrond. Als motto werd gekozen voor ‘bruisend onderwijs’, omdat de organisatie en de scholen van Leerplein055 bruisen van activiteiten.

Onder leiding van de eerste algemeen directeur, drs. Otto Meulenbeek, heeft Leerplein055 zich ontwikkeld tot een moderne, professionele organisatie. De organisatie heeft sterk ingezet op vernieuwing. Alle scholen beschikken over moderne computers, overal zijn digiborden en touchscreens geplaatst en de leerkrachten kregen de beschikking over een iPad.

Deel deze pagina