Bij De Marke werkt onderwijs en kinderopvang intensief samen onder 1 dak

Nieuwbouw openbare basisschool De Marke

Openbare basisschool De Marke in de wijk De Maten krijgt een nieuw schoolgebouw! Op de plek waar De Marke heeft gestaan -aan de Holtrichtersveld- wordt in een groene omgeving een nieuw, duurzaam schoolgebouw gebouwd die aansluit bij de onderwijsvisie van De Marke. De christelijke basisschool De Ploeg verhuist van de Burgersveld naar een plek naast De Marke en krijgt daar ook een nieuw schoolgebouw. De twee basisscholen en de bestaande gymzaal staan in de groene omgeving van het park en er zal veel aandacht zijn voor natuurlijk spelen in de groene omgeving. De Marke zit nu in een tijdelijk schoolgebouw aan de Markerichtersveld en verhuist na de zomervakantie van 2022 naar het nieuwe schoolgebouw.

Eerste schop in de grond

Op 6 juli 2021 was het zover: de start van de nieuwbouw voor openbare basisschool De Marke en PCBO-school De Ploeg in de wijk de Maten kon worden gevierd! Kinderen van beide scholen en peuters van Doomijn Kinderopvang zetten de eerste schop in de grond samen met wethouder van onderwijs, Nathan Stukker. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle leerlingen en teamleden aanwezig zijn bij de officiële start van de bouw. Twee leerlingen van De Marke hebben daarom als serieuze verslaggevers vragen gesteld aan de verschillende betrokkenen. De video is daarna bekeken met alle leerlingen van De Marke en natuurlijk gedeeld met ouders van school. Geniet mee van een mooi videoverslag van leerlingen van De Marke! [lees verder onder de video]

Nathan Stukker benoemde zijn bewondering voor de scholen en verwoordde deze samenwerking als uniek waarbij twee besturen bouwen voor de toekomst van het onderwijs in Apeldoorn. “Het is een bijzondere plek waar kinderen straks naar school gaan en met elkaar veel plezier gaan beleven op twee scholen. Een unieke samenwerking tussen schoolbesturen en kinderopvang. Een plek waar kinderen van 0 -12 jaar kunnen spelen en leren.”

Toekomstleren op De Marke

De Marke is een school waar kinderen zich veilig en verbonden voelen en met plezier naar toe gaan. Kinderen worden gezien, gehoord, erkend en ontwikkelen zich in een stimulerende omgeving. De Marke heeft de afgelopen twee jaar als ontwikkelschool voor “mens en maatschappij” meegedaan aan een landelijke project van het ministerie van Onderwijs. Hierbij is kennis en ervaring opgedaan over de nieuwe einddoelen van het basisonderwijs en deze zijn vertaald naar het thematisch werken De Marke. De aangeboden kennis en vaardigheden wordt aangepast aan de eisen die in de toekomst van onze kinderen worden gevraagd, we noemen dit “toekomstleren op De Marke 2.0”. Bij het ontwikkelen van het schoolgebouw is de onderwijsvisie van De Marke een belangrijk uitgangspunt. 

Samenwerking met Doomijn Kinderopvang

Doomijn Kinderopvang wordt ook in het nieuwe schoolgebouw van De Marke de vaste partner voor kinderopvang. De Marke krijgt ook in het nieuwe schoolgebouw een kinderdagverblijf, twee peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in de school. Ouders kunnen dus kiezen uit een compleet pakket van kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Natuurlijk verhuist Doomijn Kinderopvang ook mee naar de tijdelijke locatie.  

Compact bouwen en natuurlijk spelen

De plannen voor de gebouwen zijn ontwikkeld door de architecten van architectenbureau 19 Het Atelier. Het plan van de openbare ruimte (inclusief speelplaats) wordt door een van de landschapsontwerpers van de gemeente Apeldoorn gemaakt. Door de gebouwen compact te bouwen, blijft er veel openbare ruimte over. De gebouwen worden daarom deels in twee verdiepingen gebouwd. De speelplaats voor de kinderen krijgt meer groen en er is aandacht voor natuurlijk spelen, zowel binnen de omheining -tussen de schoolgebouwen- voor de kleinere kinderen en buiten de omheining voor de grotere kinderen.

Bereikbaarheid en veiligheid

De gemeente wil de wandel- en fietspaden beter laten aansluiten op andere paden zodat de routes voor voetgangers en fietsers nog veiliger worden. Het brengen en halen van kinderen met de fiets wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd. Voor het halen en brengen van kinderen met de auto kan de parkeerruimte aan de Schoutenveld en de Holtrichtersveld gebruikt worden. De leerkrachten parkeren aan de zuidkant van de scholen.

Aandacht voor de openbare ruimte

Samen met de bouw van de scholen wil de gemeente Apeldoorn ook de openbare ruimte verbeteren: een mooie plek, met leuke en natuurlijke speelplekken. Het hele gebied kan straks (net als nu) gebruikt worden als speelterrein voor de leerlingen van zowel de scholen als de kinderen uit de buurt.

Het uitgangspunt van het ontwerp is dat er zoveel mogelijk groen en zoveel mogelijk bomen blijven staan. Zo loopt de groenstructuur die door alle buurten van de Maten loopt ook langs onze school. Deze doorgaande groenstructuur blijft breed en ruim.

Deel deze pagina