The Leader in Me school

Op een The Leader in Me school worden kinderen aangesproken op hun talenten en betrokkenheid. Zij leren op een speelse manier de 7 gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Onze basisschool in Beekbergen is een The Leader in Me school. Kinderen leren een overwinning op zichzelf te behalen door proactief te denken, keuzes te maken, doelen te stellen en belangrijke zaken eerst te doen. Ze leren om beter samen te werken en samen te leven door win-win denken en ze krijgen begrip en respect voor anderen in hun omgeving. Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

7 gewoonten vormen de basis

De 7 gewoonten komen voort uit het leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’ van Stephen Covey. Kinderen ontwikkelen een zevental gewoonten die de basis vormen voor hun succes op school en in de maatschappij. Effectief en succesvol in de zin van: ontdekken wie ze zijn, het beste uit jezelf te halen met respect voor anderen en je omgeving.

De 7 gewoonten helpen onze leerlingen:

  • Om, op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoorde beslissingen te nemen: gewoonte 1 Wees proactief
  • Om tijd zinvol te besteden en te plannen: gewoonte 2 Begin met het einddoel voor ogen en gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst.
  • Om bewust te worden van eigen zijn en kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden: gewoonte 5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
  • Om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken: gewoonte 4 Denk win-win, gewoonte 6 Creëer synergie.
  • Om gezond te leven, op verschillende manieren te leren, te ontspannen en in balans te blijven: gewoonte 7 Houd de zaag scherp.
Deel deze pagina