Kenniskring MB/HB in november voor het eerst bij elkaar

Geplaatst door op dinsdag 30 november 2021

De allereerste bijeenkomst van de Kenniskring Meer-en Hoogbegaafdheid heeft inmiddels (op 2 november) plaatsgevonden.  Doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis, ideeën en werkwijzen ten behoeve van deze doelgroep leerlingen en het opstellen van een schooleigen MB/HB-beleid. Tijdens deze bijeenkomst waren negen scholen van Leerplein055 vertegenwoordigd.

De volgende collega’s namen in Het Woudhuis deel aan de nieuwe Kenniskring van Leerplein055 over Meer- en Hoogbegaafdheid: Ellen Mulder (De Heuvellaan), Madelon Boom en Yvonne van Silfhout (Berg en Bos), Karen van Dongen (De Mheen), Angela Jansen (Het Woudhuis), Leon Timmer (Oosterhuizen), Marion Zwaga, Dionyse van Haar en Alide Brookhuis (Sterrenschool Apeldoorn), Vera Mossink en Sanne Jansen (De Horst), Letty van den Belt, Sietske Kok en Gemma Velders (De Eendracht), Marije Huysmans en Tom Leusveld (De Bundel) en Paulien Oudman (Groep 9).

Na een korte kennismaking, gaf Manon Sinnige een introductieles over hoogbegaafdheid. Het Luikmodel (Kieboom, 2007) werd behandeld, waarbij de aandacht vooral uitging naar het zijnsluik van hoogbegaafden. Daarnaast werd aandacht besteed aan het Delphimodel (Kooijman, 2008), waarbij werd benadrukt dat iedere HB’er ook weer anders is afhankelijk van de eigen persoonlijkheid in samenspel met de maatschappij.

Ellen Mulder presenteerde vervolgens de ervaringen met MB/HB- onderwijs op haar school. Ze vertelde onder andere over hun bijscholing, het beleidsplan en de manier waarop zij de lesstof compacten, verbreden en verrijken. Op obs Heuvellaan wordt de lesmethode “Levelwerk” gebruikt voor HB-onderwijs. Dit bestaat uit Rekenen, Taal en Allerlei. Het gedeelte voor rekenen en taal bespaart leerkrachten veel tijd. Het gedeelte “Allerlei” omvat divers ander lesmateriaal dat wel enige voorbereiding van de leerkracht vraagt. Op de Heuvellaanschool geeft de leerkracht de klassikale instructie waarna de onderwijsassistent de looprondes tijdens het zelfstandig werken verzorgt. Tijdens dit moment geeft de leerkracht de MB/HB-kinderen instructie uit Levelwerk en houdt zo ook zélf zicht op hun ontwikkeling. Geadviseerd wordt naast het geven van verbredende en verrijkende lessen ook aandacht te blijven besteden aan de zijnskant van de hoogbegaafde leerlingen.

Na de presentatie was het tijd voor een kennismakingsactiviteit in de vorm van een speeddate met vragenkaartjes over hoogbegaafdheid. Vervolgens werden de relevante spelers bij signalering van hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van expertise binnen scholen besproken. Tenslotte kreeg iedereen als “huiswerk” mee in samenspraak met de eigen IB-er en directeur te beschrijven wie de relevante spelers op de eigen school zijn en hoe de MB/HB-expertise daar wordt geregeld. Op 18 januari komen de deelnemers weer bij elkaar voor de volgende Kenniskring.