Nieuws

Onderwijsdag 23 mei 2022

We hebben een mooie inhoudelijke onderwijsdag gehad. Naast een aantal luchtige werkvormen en gesprekken stonden er ook een paar zwaardere onderwerpen centraal. Zo hebben we een eerste inkijkje gekregen in de nieuwe transparante uitgangspunten voor de allocatie (verdeling van de gelden). Mocht je hier meer over willen weten, vraag het vooral aan jouw directeur. Ook

Lees verder

Klik hier voor het Leerplein055 wiki-artikel over coronamaatregelen  

Lees verder

Werkkostenregeling: uitruil met je eindejaarsuitkering?

Medewerker met een vast dienstverband bij Leerplein055 hebben, op grond van de jaarlijkse werkkostenregeling, een fiscaal voordeel doordat je over (een deel van) de aanschafwaarde van verschillende zaken geen loonbelasting hoeft te betalen. In de praktijk betekent dit dat je de aanschaf van een fiets, computer/tablet, vakbondscontributie of je abonnementskosten voor sportactiviteiten kunt ‘uitruilen’ met

Lees verder

De Kosmos: “ontzettend blij!”

We zijn natuurlijk ontzettend blij met het behaalde resultaat. Het team heeft keihard gewerkt om dit te bereiken. Er is geen dag voorbijgegaan zonder de zware verbeteropdracht te hebben gevoeld en zonder samen te kijken naar hoe we dit konden bereiken. We zijn apetrots op jullie! Een aantal mensen willen wij in het bijzonder bedanken:

Lees verder

De Kosmos krijgt prachtige Voldoende

Afgelopen vrijdag heeft het team van De Kosmos een prachtige voldoende gekregen van de onderwijsinspectie! Een dag waar lang naar is uitgekeken want het team was er helemaal klaar voor. Maar ook een bijzondere dag want het inspectiebezoek werd online afgenomen. De inspectie heeft de herstelonderzoeken op scholen namelijk tot nader order uitgesteld in verband

Lees verder

Kenniskring MB/HB in november voor het eerst bij elkaar

De allereerste bijeenkomst van de Kenniskring Meer-en Hoogbegaafdheid heeft inmiddels (op 2 november) plaatsgevonden.  Doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis, ideeën en werkwijzen ten behoeve van deze doelgroep leerlingen en het opstellen van een schooleigen MB/HB-beleid. Tijdens deze bijeenkomst waren negen scholen van Leerplein055 vertegenwoordigd. De volgende collega’s namen in Het Woudhuis

Lees verder

Leerlingen Het Web schreven mee aan de Kindertroonrede 2021

De leerlingen van leerjaar 7 en 8 van Het Web hebben eind vorig schooljaar en begin van dit schooljaar een fantastische ervaring gehad: samen met 12 andere klassen uit Nederland hebben zij meegeschreven aan de Kindertroonrede! In een aantal lessen hebben we een politieke partij opgericht, een nieuwe invulling van Prinsjesdag bedacht, de geldstromen in

Lees verder

Spannende finale van voorleeswedstrijd op Oosterhuizen

Als afsluiting van de Kinderboekenweek hield obs Oosterhuizen haar jaarlijkse voorleeswedstrijd. Vier kinderen hadden zich geplaatst voor de finale en mochten voor de hele school voorlezen uit hun lievelingsboek. De jury, bestaande uit (oud-)leerkrachten en de directeur, had de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen. Uit de juryrapportage bleek dat de keuze van

Lees verder

Ook niet roken in het zicht van kinderen

Leerplein055, en dus ook onze school, wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen u om ook niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij

Lees verder

Voorwoord

Deze Binnenplein gaat vooral over het leren en ontwikkelen van jezelf als professional. Leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door binnen Leerplein055 te solliciteren op een baan op een andere school of een baan binnen de pool van PON (vanuit je aanstelling bij Leerplein055). In beide gevallen kun je je kennis verbreden en jezelf blijven inspireren. In

Lees verder