Onderwijsdag 23 mei 2022

Geplaatst door op vrijdag 10 juni 2022

We hebben een mooie inhoudelijke onderwijsdag gehad. Naast een aantal luchtige werkvormen en gesprekken stonden er ook een paar zwaardere onderwerpen centraal. Zo hebben we een eerste inkijkje gekregen in de nieuwe transparante uitgangspunten voor de allocatie (verdeling van de gelden). Mocht je hier meer over willen weten, vraag het vooral aan jouw directeur. Ook hebben we een mini college gekregen rondom het waarderingskader waar de onderwijsinspectie mee werkt. In dit kader staat beschreven wat onze wettelijke opdracht is als organisatie en voor de scholen. Het was boeiend en interessant om hierin meegenomen te worden. De directeuren en intern begeleiders hebben het aanbod gekregen om zich hier verder in te bekwamen. Tussen de onderwerpen door hebben de voorzitters van de verschillende actieteams ons bijgepraat over de stappen die zij hebben gezet en gaan zetten. Bekir heeft een inkijkje gegeven over de uitkomsten van de externe audits en een beeld gegeven over de opbrengsten van de scholen. Al met al hebben we een goede dag met elkaar gehad.

Enkele reacties op de presentatie van Bekir:
• Interessant, meer tijd om goed te bekijken.
• Positief verhaal, er gaat al heel veel goed.
• Schoolnormen opstellen zou mooi zijn.
• Toetsbeleid herijken.
• Hoe verklaar je relatief veel fluctuatie binnen de scholen?

Enkele reacties op de hele onderwijsdag:
• We zijn op de goede weg!
• Prettig om weer samen te zijn.
• Waardevolle dag, afwisselend programma.
• Actieteams toerusten om goed verder te kunnen.
• Wat een actie binnen Leerplein055!

Hartelijke groet,

Jan Paul & Frederique
Collega’s van bestuur