Akkoord onderwijs en Google over wegnemen privacyrisico’s

Geplaatst door op vrijdag 30 juli 2021

Op 8 juli (2021) is overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisico’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education. Dit is het resultaat van intensieve gesprekken die, mede op verzoek van de PO-Raad, zijn gevoerd met Google.

De afspraken met Google bevatten een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen. Daarmee worden de op 31 mei 2021 door de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerde privacyrisico’s in voldoende mate afgedekt. Google gaat aan de slag met technische aanpassingen en scholen zullen ook zelf enkele acties uit moeten voeren om Google veilig te (blijven) gebruiken.

De ICT-beheerpartij van Leerplein055 is bezig om -naast de maatregelen die Leerplein055 al heeft doorgevoerd- de benodigde instellingen aan te passen. Naar verwachting is dit voor de start van het schooljaar 2021/2022 afgerond.

Op dit moment wordt nog een impact analyse (DPIA) uitgevoerd op de Chrome browser en het systeem dat op de Chromebooks draait. Daarover is op dit moment nog geen uitsluitsel.