Basisscholen starten 4 januari met afstandsonderwijs

Geplaatst door op dinsdag 15 december 2020

Maandagavond heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd: de scholen sluiten en scholen schakelen over naar afstandsonderwijs. Dit betekent dat ook alle Leerplein055-basisscholen vanaf 4 januari thuisonderwijs en online onderwijs gaan verzorgen. Voor praktijkonderwijs in het VO, waaronder Praktijkschool Apeldoorn, gelden aangepaste richtlijnen. 

De sluiting van het basis- en voortgezet onderwijs is onderdeel van het pakket aan extra maatregelen om besmettingen en ziekenhuisopnames tegen te gaan. De maatregel is erop gericht het aantal reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij. Het kabinet beslist op 12 januari of de scholen op 18 januari weer open mogen.

Thuisonderwijs vanaf 4 januari

Eerder dan gepland is door de nieuwe maatregelen dinsdag 15 december al de laatste schooldag van dit jaar. De sluiting van de scholen betekent nogal wat voor ouders, leerlingen en schoolteams. Onze schoolteams bereiden zich inmiddels voor op het thuisonderwijs vanaf 4 januari. Natuurlijk met alle opgedane kennis en ervaring van dit voorjaar. De Leerplein055-scholen doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk -op afstand- vorm te geven.

Opvang leerlingen

De schoolteams zorgen voor de opvang van kwetsbare leerlingen. Ook zorgen zij voor de opvang van leerlingen van ouders met cruciale beroepen. Leerplein055 doet daarbij een beroep op ouders om alleen verzoeken in te dienen op de dagdelen dat dit echt noodzakelijk is. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dit niet, doet u dan een beroep op de basisschool van uw kind! Leerlingen die op school worden opgevangen, werken daar zo zelfstandig mogelijk aan hun schoolwerk, er wordt geen les gegeven.

De opvang door het schoolteam geldt gedurende de reguliere schooltijden. Directeuren stemmen de eindtijd af met de BSO-organisaties. Ook voor kinderopvang geldt alleen opvang in hierboven genoemde situaties. 

Klik hier voor het overzicht van cruciale beroepen tijdens deze lockdown

Updates worden geplaatst op de corona-nieuwspagina