Basisschoolleerlingen vanaf 11 mei weer naar school

Geplaatst door op donderdag 23 april 2020

Het kabinet heeft dinsdag (21 april) het besluit genomen om basisschoolleerlingen vanaf maandag 11 mei weer naar school te laten gaan. Conform de opdracht van het kabinet gaat Leerplein055 het onderwijs op de scholen op een zo veilig mogelijke manier starten. Alle schoolteams bereiden op dit moment de start van het onderwijs op school voor.  Uitgangspunt voor de reguliere basisscholen is dat kinderen de helft van de onderwijstijd naar school komen. Praktisch betekent dit dat maximaal de helft van de kinderen tegelijk op school aanwezig is. Voor sbo-school de Boemerang geldt dat alle leerlingen vanaf 11 mei weer naar school komen.

Weer naar school

Bij het zoeken naar een zo goed mogelijke werkwijze, maken onze schoolteams keuzes in het belang van het onderwijs aan uw kind(eren), de veiligheid voor medewerkers en de mogelijkheden van het schoolgebouw.  De directeuren van Leerplein055 hebben concrete richtlijnen en adviezen ontvangen. De schoolteams informeren ouders over het rooster, het thuiswerken en de regels en afspraken over hygiëne en veiligheid.

Samen verder met de corona-bestrijding 

We gaan samen door met de corona-bestrijding. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden -alle maatregelen die de deskundigen adviseren- helpen hierbij. Fred Berends, voorzitter college van bestuur: “onze medewerkers kijken er naar uit om de leerlingen weer op school te verwelkomen. Tegelijkertijd dragen wij zorg voor de gezondheid van onze medewerkers. Ik vraag ouders nadrukkelijk om de schoolafspraken na te leven in het belang van ons allen.”