Sterrenscholen in Apeldoorn houden flexibele onderwijstijden

Geplaatst door op maandag 15 juni 2020

Apeldoorn behoudt twee basisscholen die mogen afwijken van de landelijk vastgestelde schoolvakanties. Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier kregen afgelopen week opnieuw toestemming van het ministerie van Onderwijs om de onderwijstijd flexibel in te richten. Beide scholen hanteren al sinds 2010 resp. 2012 flexibele onderwijstijden en zij werken hierin intensief samen met Doomijn Kinderopvang.
Op 1 augustus zou de huidige regeling eindigen. De schoolteams en ouders werden hierover een jaar geleden geïnformeerd.

Motie in De Tweede Kamer

In De Tweede Kamer werd na de bekendmaking een motie ingediend tegen het voorgenomen besluit. Deze motie kreeg landelijk brede steun. Leerplein055 heeft ook richting de verschillende fracties actie genomen en steeds benadrukt dat de sterrenscholen in Apeldoorn in grote mate recht doen aan de uitgangspunten van goed leren en goed werkgeverschap mét oog voor passend onderwijs. De vele brieven en schriftelijke steunbetuigingen van ouders van Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier zijn ook in Den Haag bezorgd om de motie te steunen. De Tweede Kamer stemde in met de motie om het wettelijk mogelijk te maken voor scholen om -onder voorwaarden- af te kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties.

Ruimte in Onderwijstijd

Onder de noemer Ruimte in Onderwijstijd geeft het ministerie van onderwijs maximaal twintig scholen vijf jaar lang extra ruimte voor de invulling en organisatie van de onderwijstijd. De acht scholen in Nederland die al toestemming hadden om de onderwijstijd flexibel in te richten, kregen als eerste toegang tot de nieuwe regeling. Bij de verdere selectie van de aanvragen wordt gestreefd naar een goede geografische spreiding. De aanvraag kon vanaf 1 mei jl. worden ingediend bij het ministerie van onderwijs en op 9 juni ontvingen de scholen de positieve beschikking.

Teams en ouders van de twee Leerplein055-basisscholen hebben inmiddels bericht ontvangen van hun schooldirectie.