Afnamedata basisschool eindtoets

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) houdt bij het vaststellen van de afnamedata rekening met de verplichte afnameperiode (15 april-15 mei), feestdagen en schoolvakanties. De afnamedata in 2018 zijn als volgt:

  • De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op:
    dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april
  • De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen van:
    maandag 16 tot en met donderdag 26 april.

Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets van 23 april tot en met 25 mei.