Schoolgids

De schoolgids is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Anti-pesten

Anti-pest beleid: Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Pesten is een belangrijk onderwerp als

Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs

Kennismaken nieuwe leerling en ouders

Online leest u misschien verschillende procedures voor het aanmelden/inschrijven van kinderen op een basisschool. Dit kan zeker ook per plaats verschillen.  Wij scheppen graag